Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


16.02.2016 - 19.02.2016
wyniki rekrutacji
Alternatywna Akademia Tańca 2016 Audycja + laboratorium z Benem J. Riepe CIAŁO JAKO INSTRUMENT

aat 2016 180 180

Lista uczestników coachingu:

stypendyści AAT 2016
- Aleksandra Bożek-Muszyńska
- Katarzyna Sitarz
- Agnieszka Gotowała
- Tomasz Ciesielski
- Katarzyna Sikora
- Marta Kosieradzka

oraz
- Aleksandra Osowicz
- Agnieszka Gut
- Monika Nyckowska
- Weronika Pelczyńska
- Halina Chmielarz
- Karolina Kraczkowska
- Małgorzata Gajdemska
- Tatiana Kamieniecka
- Róża Zamołojko

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaproszonym do wzięcia udziału w audycji i laboratorium Ciało jakko instrument prowadzonym przez Bena J. Riepe.

Harmonogram sesji
Zajęcia rozpoczynają sie w poniedziałek 22 lutego 2016 o godznie 12:00.
Wstępny harmonogram pracy pomiędzy wtorkiem 23 lutego a piątkiem 26 lutego w godzinach od 10:00 do 17:00.
Dokładny harmonogram zajęć ustalony zostanie w terminie późniejszym.
W czwartek dodatkowo odbędzie sie obowiązkowy otwarty powarsztatowy pokaz pracy o godzinie 18:00.

Opłaty
Osoby niebędące stypendystami AAT w roku 2016 proszone są o uiszczenie opłaty za coaching w wysokości 300,00zł najpóżniej do piatku 19 lutego do godziny 15:00 oraz przesłanie potwierdzenia przelewu (PDF lub skan) na adres e-mail: m.harasimowicz@artstationsfoundation5050.com
Przesłanie potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w coachingu.

Przelewy należy kierować na konto:
Art Stations Foundation
Półwiejska 42
61-888 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. Poznań
38 1090 1854 0000 0001 1441 5802
w tytule: AAT Riepe
koszt uczestnictwa: 300,00zł