Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


23.11.2013
15:30
Słodownia +1

Wykłady otwarte dla publiczności

Robert Ast Architektura jako scena ludzkich działań SPAZIO 2013 - otwarte wykłady

"Przestrzenie - scena ludzkich działań" Wykłady otwarte dla publiczności / SPAZIO

Robert Ast

Robert Ast (ur. 1961 we Wrocławiu) - polski architekt, dr.hab.inż.arch. Absolwent Politechniki Poznańskiej. W latach 1996-1999 dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej, 1999-2002 dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, którego jest założycielem. Obecnie kierownik Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PP. Wykłady i zajęcia na uczelniach w Portugalii, Hiszpanii, Słowenii, Montenegro, Cabo Verde.

Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 Zdobywca pierwszej nagrody w ogólnopolskim konkursie urbanistycznym na Studium Programowo Przestrzenne rzeki Warty w Poznaniu - główny projektant i kierownik zespołu (2006). Autor studium zagospodarowania Terenów Przyautostradowych w Poznaniu przy węzłach Komorniki i Dębina (marzec 2001) oraz koncepcji rozwoju północnej strefy Poznania (1999-2013).

Autor kilkudziesięciu projektów i realizacji architektonicznych, np. kościoły pw. Chrystusa Sługi przy ul. Palacza w Poznaniu, Św. Ojca Pio na Strzeszynie Greckim w Poznaniu, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Soplicowo – projekt skansenu powstały ze scenografii do filmu „Pan Tadeusz” (w reżyserii A. Wajdy) w Lubiniu koło Gostynia na potrzeby ośrodka konferencyjnego, obiekty przemysłowe, kamienice i domy jednorodzinne, np. kpt. Krzysztofa Baranowskiego w Konstancinie pod Warszawą, inne.

Wystawy – udział: The Eighth Belgrade Triennals of World Architecture (2006).Belgrade Fair (Hall 3). 15 June – 01.July 2006. Architektura – Zapis Idei. Muzeum Narodowe w Poznaniu, 11.08.-27.10.2013, Kościoły Poznania, Muzeum Archidiecezjalne. Poznań, 2007.

Autor książek m.in.: "Architektura Wybrzeża”, "Architektura w procesie inwestycyjnym", "Kształtowanie przestrzeni regionów i miast", “Waterfront architecture".