Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


ALTERNATYW­NA AKADEMIA TAŃCA

Projekt Alternatywna Akademia Tańca jest skierowany do początkujących artystów współczesnego tańca i jako jedyny w Polsce podejmuje zagadnienia sztuki choreografii. Projekt w założeniu zwraca uwagę na fakt odmienności zawodów tancerza i choreografa, oraz jest wyrazem idącej za tym przekonaniem potrzeby odmiennego kształcenia wykonawców i twórców tanecznych przedstawień.