Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


ALTERNATYW­NA AKADEMIA TAŃCA 2018

aat 2018

 

W przypadku chęci uczestnictwa w Alternatywnej Akademii Tańca 2018 poza programem
stypendialnym, zgłoszenia wraz z profesjonalnym CV i listem motywacyjnym w języku angielskim prosimy przesyłać na adres:

m.harasimowicz
@artstations
foundation5050.com

w tytule zgłoszenia prosimy wpisać:
AAT + nazwisko prowadzącego

koszt uczestnictwa:
300 zł za każdą sesję

STYPENDIA AAT 2018

deadline zgłoszeń:
15.02.2018 do godziny 23:59

ASF ikona formularz pelne

ASF ikona formularz czesciowe

Regulamin Stypendium AAT

 

Harmonogram sesji AAT 2018

19-23.03. 2018
Bonnie Buckner & Anna Nowicka
Relacje, czyli opowieść o ciele i jego perspektywie

18-22.06.2018
Ivana Ivković
Walk Poems - taniec & dyskurs

9-13.07.2018
Daniela Schwartz & Eckhard Müller
Narzędzia dla komunikacji i interakcji w czasie rzeczywistym

10-14.09.2018
Jennifer Monson
Tańcząc systemy i partytury miejskich ekosystemów

26-30.11.2018
Alice Chauchat
Wyczuwając i reagując na to, czego nie możemy uchwycić

10-14.12.2018
Dalija Acin Thelander
Rozpracowywanie strategii choreograficznych

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk zaprasza

Alternatywna Akademia Tańca 2018

Alternatywna Akademia Tańca to prowadzony w Starym Browarze od 2009 roku choreograficzny projekt badawczo-edukacyjny oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów.

Alternatywnej Akademii Tańca towarzyszy przekonanie, że proces „stawania się choreografem” rozpisany jest na wiele lat i trudno go ująć w skodyfikowane ramy, i że dzięki rozwojowi współczesnego tańca istnieje dziś wiele sposobów podejścia do zagadnienia samej choreografii. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu jest nie tylko stworzenie możliwości pracy warsztatowej utalentowanym artystom tańca/choreografii, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń w ramach rozproszonego na co dzień środowiska tanecznego.

Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku 2018: 6 sesji po 30h każda). Każdą sesję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performance/wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).

Stypendia
Jak co roku Art Stations Foundation zaoferuje młodym polskim profesjonalistom stypendia na udział we wszystkich sesjach Alternatywnej Akademii Tańca. W 2018 roku zostaną przyznane 2 rodzaje stypendiów:

stypendium pełne – pokrywające opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu; (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty);
stypendium częściowe – zwalniające tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty).

O stypendium ubiegać się mogą TYLKO zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni lub mogący udokumentować zawodowstwo praktyką) tancerze/choreografowie. UWAGA dopuszcza się także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation / byli stypendystami AAT w poprzednich latach.

W przypadku ubiegania się o stypendium częściowe, można złożyć aplikacje maksymalnie na trzy wybrane przez siebie coachingi w 2018 roku.
Warunkiem otrzymania pełnego stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich 5 (lub w przypadku częściowego stypendium - w wybranych) sesjach AAT 2018!

Aplikacje
Aplikacje do programu TYLKO drogą elektroniczną przez załączone formularze

Deadline 15.02.2018

Terminy pojedynczych zgłoszeń na coachingi ogłaszane będą sukcesywnie na www.artstationsfoundation5050.com, na naszych stronach FB oraz w newsletterach programu.