Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


26.02.2018 - 05.03.2018
wyniki rekrutacji
Alternatywna Akademia Tańca 2018 - lista beneficjentów stypendium

aat 2018

Regulamin Stypendium AAT

 

Harmonogram sesji AAT 2018

19-23.03. 2018
Bonnie Buckner & Anna Nowicka
Relacje, czyli opowieść o ciele i jego perspektywie

17-21.06.2018
Ivana Ivković
Walk Poems - taniec & dyskurs

9-13.07.2018
Daniela Schwartz & Eckhard Müller
Narzędzia dla komunikacji i interakcji w czasie rzeczywistym

10-14.09.2018
Jennifer Monson
Tańcząc systemy i partytury miejskich ekosystemów

26-30.11.2018
Alice Chauchat
Wyczuwając i reagując na to, czego nie możemy uchwycić

10-14.12.2018
Dalija Acin Thelander
Rozpracowywanie strategii choreograficznych

Fundacja Art Stations w dniu 26 lutego 2018 roku przyznała 3 pełne stypendia Alternatywnej Akademii Tańca 2017, pokrywające opłatę za wszystkie sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty) oraz stypendia częściowe na poszczególne, wybrane sesje (maksymalnie 3 w roku). Stypendium częściowe zwalnia tylko z opłaty za wybrane zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty)

O stypendium ubiegać się mogli wyłącznie zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie oraz profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni) tancerze/choreografowie. Dopuszczone zostały także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation - byli stypendystami AAT w poprzednich latach.

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich sesjach AAT 2018!

Lista beneficjentów stypendium Alternatywnej Akademii Tańca 2018 Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk:

Stypendium pełne:

Alicja Czyczel
Kalina Duwadzińska
Dominika Śniegocka

Stypendium częściowe:

19-23.03. 2018
Bonnie Buckner & Anna Nowicka / Relacje, czyli opowieść o ciele i jego perspektywie

Ewa Hubar
Dana Chmielewska
Beata Mysiak

17-21.06.2018
Ivana Ivković / Walk Poems - taniec & dyskurs

Sandra Kula
Agata Gregorkiewicz
Karolina Brzęk

9-13.07.2018
Daniela Schwartz & Eckhard Müller / Narzędzia dla komunikacji i interakcji w czasie rzeczywistym

Sandra Kula
Natalia Wilk
Gosia Piastowska

10-14.09.2018
Jennifer Monson / Tańcząc systemy i partytury miejskich ekosystemów

Dana Chmielewska
Mary Szydłowska
Ewa Hubar

26-30.11.2018
Alice Chauchat / Wyczuwając i reagując na to, czego nie możemy uchwycić

Bartosz Ostrowski
Anna Wańtuch
Piotr Mateusz Wach

10-14.12.2018
Dalija Acin Thelander / Rozpracowywanie strategii choreograficznych

Anna Mikuła
Beata Mysiak
Mary Szydłowska