Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


06.02.2017
wyniki rekrutacji
Alternatywna Akademia Tańca 2017 - lista beneficjentów stypendium

Harmonogram sesji Alternatywnej Akademii Tańca 2017

20-24.02.2017
Jared Gradinger & Angela Schubot / DE
STAWANIE SIĘ

1-05.05.2017
Andrew Morrish / AUS
IMPROWIZACJA SOLOWA

29.05-02.06.2017
Eszter Gál / HUN
SKINNER RELEASING TECHNIQUE & IMPROWIZACJA W STRONĘ KOMPOZYCJI

26-30.06.2017
Frederic Gies / FRA
TECHNOSOMATICS

09-14.10.2017
Florian Bach i Ruth Waldeyer
STAND ALONE / POZNAN
Lighting design workshop in Poznan by Florian Bach and Ruth Waldeyer

nowy termin
23-27.10.2017

Jeanine Durning
DOING BEING BEING DOING

Fundacja Art Stations w dniu 6 lutego 2017 roku przyznała 3 pełne stypendia Alternatywnej Akademii Tańca 2017, pokrywające opłatę za wszystkie sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty) oraz stypendia częściowe na poszczególne, wybrane sesje (maksymalnie 3 w roku). Stypendium częściowe zwalnia tylko z opłaty za wybrane zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty)

O stypendium ubiegać się mogli wyłącznie zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie oraz profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni) tancerze/choreografowie. Dopuszczone zostały także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation - byli stypendystami AAT w poprzednich latach.

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich sesjach AAT 2017!

Lista beneficjentów stypendium Alternatywnej Akademii Tańca 2017 Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk:

Stypendium pełne:

Zofia Tomczyk
Malgorzata Gajdemska
Ilona Gumowska

Stypendium częściowe:

20-24.02.2017 Jared Gradinger & Angela Schubot / DE, STAWANIE SIĘ

1. Katarzyna Sitarz
2. Paweł Grala
3. Bartosz Ostrowski
4. Krystyna Szydłowska

1-05.05.2017 Andrew Morrish / AUS, IMPROWIZACJA SOLOWA

1. Katarzyhna Sitarz
2. Aleksandra Bożek-Muszyńska
3. Mikołaj Prynkiewicz

29.05-02.06.2017 Eszter Gál / HUN, SKINNER RELEASING TECHNIQUE & IMPROWIZACJA W STRONĘ KOMPOZYCJI

1. Agnieszka Ćwieląg
2. Paweł Grala
3. Róża Zomołejko

26-30.06.2017 Frederic Gies / FRA, TECHNOSOMATICS

1. Hanna Kanecka
2. Aleksandra Bożek – Muszyńska
3. Weronika Pelczyńska
4. Róża Zomołejko

09-14.10.2017 Florian Bach i Ruth Waldeyer, STAND ALONE / POZNAN
Lighting design workshop in Poznan by Florian Bach and Ruth Waldeyer

1. Anna Nowicka
2. Krystyna Szydłowska
3. Monika Kiwak

23-27.10.2017 Jeanine Durning, DOING BEING BEING DOING

1. Magdalena Ptasznik
2. Anna Nowicka
3. Weronika Pelczyńska