Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


01.02.2016
18:00
Studio Słodownia +3

wyniki rekrutacji

Alternatywna Akademia Tańca 2016 - lista beneficjentów stypendium

aat 2016 180 180

W przypadku chęci uczestnictwa
w Alternatywnej Akademii
Tańca 2016
poza programem
stypendialnym, zgłoszenia wraz
z profesjonalnym CV prosimy
przesyłać na adres
m.harasimowicz@artstations
foundation5050.com
w tytule zgłoszenia prosimy wpisać:
AAT + nazwisko prowadzącego
koszt uczestnictwa: 300 zł za każdą sesję
(5 dni warsztatów)

Harmonogram sesji AAT 2016

01-05.02.2016
Rudi Laermans / Belgia
Współczesność tańca współczesnego

22-26.02.2016
Ben J. Riepe / Niemcy
Ciało jako instrument

25-29.04.2016
Coleen Thomas-Young / USA
Coś z niczego / pochwała intuicji

13-17.06.2016
Deufert&Plischke / Niemcy
One-through-another

27.06-1.07.2016
Andrew Morrish
Improwizacja solowa

10-14.10.2016
Eszter Gal & Peter Pleyer / Węgry, Niemcy
Improwizacja w spektaklu

2-6.11.2016
Florian Bach & Ruth Waldeyer / Niemcy
Reżyseria światła

12-16.12.2016
Jared Gradinger & Angela Schubot / USA, Niemcy
Stawanie się

Fundacja Art Stations w dniu 22 stycznia 2016 roku przyznała 3 pełne stypendia Alternatywnej Akademii Tańca 2016, pokrywające opłatę za wszystkie sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty) oraz po 3 stypendia częściowe na poszczególne, wybrane sesje (maksymalnie 3 w roku). Stypendium częściowe zwalnia tylko z opłaty za wybrane zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty)

O stypendium ubiegać się mogli wyłącznie zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie oraz profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni) tancerze/choreografowie. Dopuszczone zostały także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation - byli stypendystami AAT w poprzednich latach.

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich sesjach AAT 2016!

Lista beneficjentów stypendium Alternatywnej Akademii Tańca 2016 Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk:

stypendium pełne:
1. Marta Kosieradzka
2. Katarzyna Sikora
3. Tomasz Ciesielski

stypendium częściowe:

sesja 1 RUDI LAERMANS | BELGIA |  „Współczesność tańca współczesnego”
01-05.02.2016
1. Regina Lissowska – Postaremczak
2. Hanna Kanecka
3. Gaja Karolczak

sesja 2 BEN J.RIEPE | NIEMCY | „Ciało jako instrument”
UWAGA ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ | 22-26.02. 2016
1. Katarzyna Sitarz
2. Aleksandra Bożek – Muszyńska
3. Agnieszka Gotowała

Sesja 3 COLLEEN THOMAS – YOUNG | USA | „Coś z niczego / pochwała intuicji”
25-29.04.2016

1. Zofia Tomczyk
2. Krystyna Szydłowska
3. Dorota Michalak

Sesja 4 DEUFERT&PLISCHKE | NIEMCY | „One-through-another”
13-17.06.2016

1. Gaja Karolczak
2. Agnieszka Kryts
3. Iza Szostak

Sesja 5 ANDREW MORRISH | „Improwizacja solowa”
27.06-01.07.2016

1. Katarzyna Sitarz
2. Anna Nowicka
3. Adrian Koszewski

Sesja 6 ESZTER GAL & PETER PLEYER | WĘGRY,NIEMCY | „Improwizacja w spektaklu”
10-14.10.2016

1. Karolina Kraczkowska
2. Dorota Michalak
3. Natalia Stanińska

Sesja 7 FLORIAN BACH & RUTH WALDEYER | NIEMCY | „Reżyseria światła”
02-06.11.2016

1. Aleksandra Bożek- Muszyńska
2. Mirela Baciak
3. Natalia Stanińska

Sesja 8 JARED GRADINGER & ANGELA SCHUBOT | USA, NIEMCY | „Stawanie się”
12-16.12.2016

1. Karolina Kraczkowska
2. Tatiana Kamieniecka
3. Iza Szostak

LOGA MKIDN