Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


18.01.2016
20:00
deadline zgłoszeń
Alternatywna Akademia Tańca 2016 - aplikacje o stypendia

aat 2016 180 180

ASF ikona formularz pelne

ASF ikona formularz czesciowe

W przypadku chęci uczestnictwa
w Alternatywnej Akademii Tańca 2016
poza programem stypendialnym,
zgłoszenia wraz z profesjonalnym CV
prosimy przesyłać na adres
m.harasimowicz@artstationsfoundation5050.com
w tytule zgłoszenia należy wpisać: AAT + nazwisko prowadzącego
koszt uczestnictwa: 300 zł za każdą sesję (5 dni warsztatów)


Deadline nadsyłania aplikacji mija 18 stycznia 2016 roku o godzinie 20:00.

Harmonogram sesji AAT 2016

1-5.02.2016
Rudi Laermans / Belgia
Współczesność tańca współczesnego

7-11.03.2016
Ben J. Riepe / Niemcy
Ciało jako instrument

25-29.04.2016
Coleen Thomas-Young / USA
Coś z niczego / pochwała intuicji

13-17.06.2016
Deufert&Plischke / Niemcy
One-through-another

27.06-1.07.2016
Andrew Morrish
Improwizacja solowa

10-14.10.2016
Eszter Gal & Peter Pleyer / Węgry, Niemcy
Improwizacja w spektaklu

2-6.11.2016
Florian Bach & Ruth Waldeyer / Niemcy
Reżyseria światła

12-16.12.2016
Jared Gradinger & Angela Schubot / USA, Niemcy
Stawanie się

W 2016 roku zmieniają się zasady programu stypendialnego towarzyszącego AAT. Art Stations Foundation oferuje młodym polskim profesjonalistom stypendia na udział w sesjach Alternatywnej Akademii Tańca. Oprócz przyznawanych jak co roku 3 stypendiów pełnych pokrywających opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty),  od tej edycji AAT można się także starać  o stypendium częściowe na poszczególne wybrane sesje (maksymalnie 3 w roku). Stypendium częściowe zwalnia tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty).
 
O stypendium ubiegać się mogą wyłącznie zaawansowani oraz profesjonalni tancerze i początkujący choreografowie (dyplomem wyższej tanecznej uczelni mile widziany, ale nie jest warunkiem koniecznym). Fundacja dopuszcza także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation / byli stypendystami AAT w poprzednich latach.
 
Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich (lub w przypadku częściowego stypendium –w wybranych)  sesjach AAT 2016!

Stypendium pełne
Aplikacje na rok 2016 należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Google (link tutaj).
Jedna osoba może złożyć tylko jedną aplikację.
Pola aktywne należy uzupełnić jednolitym tekstem (CV oraz list motywacyjny), z zachowaniem podziału na paragrafy.
Wypełnienie wszystkich pół w formularzu aplikacyjnym jest obowiązkowe.
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o stypendium.

W ramach pełnego stypendium AAT 2016 fundacja Art Stations pokrywa koszty zakwaterowania w Poznaniu (mieszkanie wieloosobowe) oraz zwalnia w całości z opłat za uczestnictwo w zajęciach. Stypendysta zobowiązuje  się (umową) do pełnego uczestnictwa we wszystkich sesjach AAT 2016. Umowa o stypendium AAT 2016 reguluje także kary umowne związane z nieusprawiedliwioną nieobecnością.

Stypendium częściowe
Aplikacje na rok 2016 należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Google (link tutaj).
Jedna osoba może złożyć aplikację na maksymalnie trzy sesje coachingowe w ramach AAT 2016.
W ramach każdej sesji stypendium otrzyma maksymalnie trójka tancerzy lub choreografów.
Pola aktywne należy uzupełnić jednolitym tekstem (CV oraz list motywacyjny), z zachowaniem podziału na paragrafy.
Wypełnienie wszystkich pół w formularzu aplikacyjnym jest obowiązkowe. W przypadku aplikacji na mniej niż trzy sesje, w pominiętym polu aktywnym należy wpisać nie dotyczy.
Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednozaczne z rezygnacją z ubiegania się o stypendium.

W ramach częściowego stypendium AAT 2016 fundacja Art Stations zwalnia stypendystę w całości z opłat za uczestnictwo w sesjach, na które przyznane zostało stypendium. Stypendysta zobowiązuje  się (umową) do pełnego uczestnictwa we wszystkich sesjach AAT 2016, na które otrzymał/a stypendium. Umowa o stypendium AAT 2016 reguluje także kary umowne związane z nieusprawiedliwioną nieobecnością.

Deadline nadsyłania aplikacji mija 18 stycznia 2016 roku o godzinie 20:00.

W przypadku problemów technicznych prosimy o przesłanie zapytania droga mejlową na adres m.maciejewski@artstationsfoundation5050.com.
Wiadomość elektroniczną należy zatytułować AAT 2016 - aplikacje (imię i nazwisko).

Fundacja zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany programu Alternatywnej Akademii Tańca 2016 w przypadku dzialania siły wyższej lub innych zdarzeń od niej niezależnych.

Deadline nadsyłania zgłoszeń mija w poniedziałek 18 stycznia 2016 roku do godz. 20:00
W przypadku chęci uczestnictwa w Alternatywnej Akademii Tańca 2016 poza programem stypendialnym, zgłoszenia wraz z profesjonalnym CV należy przesyłać na adres m.harasimowicz@artstationsfoundation5050.com
w tytule zgłoszenia prosimy wpisać: AAT + nazwisko prowadzącego
koszt uczestnictwa: 300 zł za każdą sesję (5 dni warsztatów)