Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA 2015

aat 2015b

Harmonogram sesji AAT 2015

26-30.01.2015
Rebecca Lazier / USA
Praktyka ruchu - w stronę zmiany

21-25.03.2015
Etienne Guilloteau / BE
Re-kompozycja

11-15.05.2015
Peter Pleyer / GER
Visible Undercurrent

1-8.07.2015
Dalija Aćin Thelander / SER
Taniec dla dzieci w wieku 0-6 lat

5-9.10.2015
Sławek Krawczyński, Anna Godowska
Ja_nie_ja. Taniec i transgresja

Alternatywna Akademia Tańca to prowadzony w Starym Browarze od 2009 roku choreograficzny projekt badawczo-edukacyjny oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów.
Alternatywnej Akademii Tańca towarzyszy przekonanie, że proces „stawania się choreografem” rozpisany jest na wiele lat i trudno go ująć w skodyfikowane ramy, i że dzięki rozwojowi współczesnego tańca istnieje dziś wiele sposobów podejścia do zagadnienia samej choreografii. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu jest nie tylko stworzenie możliwości pracy warsztatowej utalentowanym artystom tańca/choreografii, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń w ramach rozproszonego na co dzień środowiska tanecznego.
Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku 2015: 5 sesji po 30h każda). Każdą sesję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performance/wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).

Lista beneficjentów stypendium Alternatywnej Akademii Tańca 2015 Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

stypendium pełne:
1. Aleksandra Bożek-Muszyńska
2. Monika Kiwak
3. Daniela Komędera

stypendium częściowe:
1. Paulina Giwer-Kowalewska
2. Aniela Kokosza
3. Dorota Michalak
4. Krystyna Szydłowska
5. Zofia Tomczyk

LOGA MKIDN