Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


19.01.2015
20:00
wyniki rekrutacji
Alternatywna Akademia Tańca 2015 - lista beneficjentów stypendium

aat 2015b 

Harmonogram sesji AAT 201

26-30.01.2015
Rebecca Lazier / USA
Praktyka ruchu - w stronę zmiany

21-25.03.2015
Etienne Guilloteau / BE
Re-kompozycja

11-15.05.2015
Peter Pleyer / GER
Visible Undercurrent

1-8.07.2015
Dalija Aćin Thelander / SER
Taniec dla dzieci w wieku 0-6 lat

5-9.10.2015
Eva Karczag / HUN
Qualities of Presence

 

Szczegółowy opis poszczególnych sesji AAT 2015 dostępny pod linkiem.

Fundacja Art Stations w dniu 16 stycznia 2015 roku przyznała 3 pełne i 5 częściowych stypendiów na udział w Alternatywnej Akademii Tańca 2015.

stypendium pełne – pokrywające opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty)
stypendium częściowe – zwalniające tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty).

O stypendium ubiegać się mogli wyłącznie zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie oraz profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni) tancerze/choreografowie. Dopuszczone zostały także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation - byli stypendystami AAT w poprzednich latach. Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich 5 sesjach AAT 2015!

Lista beneficjentów stypendium Alternatywnej Akademii Tańca 2015 Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

stypendium pełne:
1. Aleksandra Bożek-Muszyńska
2. Monika Kiwak
3. Daniela Komędera

stypendium częściowe:
1. Paulina Giwer-Kowalewska
2. Aniela Kokosza
3. Dorota Michalak
4. Krystyna Szydłowska
5. Zofia Tomczyk

LOGA MKIDN