Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


11.01.2015
20:00
deadline zgłoszeń

Aplikacje zawierające profesjonalne CV i list motywacyjny należy wysyłać na adres aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl z dopiskiem w tytule AAT stypendium 2015

Alternatywna Akademia Tańca 2015 - aplikacja o stypendia

Aplikacje

Aplikacje zawierające
profesjonalne CV i list
motywacyjny powinny
napłynąć na adres
aplikacje@
starybrowarnowytaniec.pl

z dopiskiem w tytule
„AAT stypendium 2015”
do dnia 11.01.2015.
Lista stypendystów zostanie
ogłoszona do 16.01.2014.

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich 5 sesjach AAT 2015!

aat 2015b 

Harmonogram sesji AAT 201

26-30.01.2015
Rebecca Lazier / USA
Praktyka ruchu - w stronę zmiany

21-25.03.2015
Etienne Guilloteau / BE
Re-kompozycja

11-15.05.2015
Peter Pleyer / GER
Visible Undercurrent

1-8.07.2015
Dalija Aćin Thelander / SER
Taniec dla dzieci w wieku 0-6 lat

5-9.10.2015
Eva Karczag / HUN
Qualities of Presence

 

Szczegółowy opis poszczególnych sesji AAT 2015 dostępny pod linkiem.

Alternatywna Akademia Tańca to prowadzony w Starym Browarze od 2009 roku choreograficzny projekt badawczo-edukacyjny oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów.
Alternatywnej Akademii Tańca towarzyszy przekonanie, że proces „stawania się choreografem” rozpisany jest na wiele lat i trudno go ująć w skodyfikowane ramy, i że dzięki rozwojowi współczesnego tańca istnieje dziś wiele sposobów podejścia do zagadnienia samej choreografii. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu jest nie tylko stworzenie możliwości pracy warsztatowej utalentowanym artystom tańca/choreografii, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń w ramach rozproszonego na co dzień środowiska tanecznego.
Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku 2015: 5 sesji po 30h każda). Każdą sesję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performance/wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).

Stypendia
Jak co roku Art Stations Foundation zaoferuje młodym polskim profesjonalistom stypendia na udział we wszystkich sesjach Alternatywnej Akademii Tańca. W 2014 roku zostaną przyznane 2 rodzaje stypendiów:
stypendium pełne – pokrywające opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty)
stypendium częściowe – zwalniające tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty).
O stypendium ubiegać się mogą wyłącznie zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie oraz profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni) tancerze/choreografowie. Dopuszcza się także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation / byli stypendystami AAT w poprzednich latach.
Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich 5 sesjach AAT 2015!

Aplikacje
Aplikacje zawierające profesjonalne CV i list motywacyjny powinny napłynąć na adres aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl z dopiskiem w tytule „AAT stypendium 2015” do dnia 11.01.2015. Lista stypendystów zostanie ogłoszona do 16.01.2014.

Terminy pojedynczych zgłoszeń na coachingi ogłaszane będą sukcesywnie na www.artstationsfoundation5050.com, na naszych stronach FB oraz w newsletterach programu.

Szczegółowy opis poszczególnych sesji AAT 2015 dostępny pod linkiem.

Stypendium ufundowane przez Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk.

LOGA MKIDN