Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


10.01.2014
wyniki rekrutacji
Alternatywna Akademia Tańca 2014 - lista beneficjentów stypendium

20-24.01.2014
Tony Orrico / USA
Praktyka fizycznej symetrii

17-21.02.2014
Lucy Suggate / UK
Trening i praktyka „codziennego tańca”
(Give us our daily Dance)

28.04-02.05.2014
Mala Kline / SLO
Praca nad obecnością i praca ze snami
(Presencing + Dreamwork)

6-10.10.2014
Isabelle Schad / GER
Praktyka „Collective Jumps”

10-14.11.2014
Anna Godowska & Sławek Krawczyński / PL
Taniec śniącego ciała

Alternatywna Akademia Tańca to prowadzony w Starym Browarze od 2009 roku choreograficzny projekt badawczo-edukacyjny oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów. Alternatywnej Akademii Tańca towarzyszy przekonanie, że proces „stawania się choreografem” rozpisany jest na wiele lat i trudno go ująć w skodyfikowane ramy, i że dzięki rozwojowi współczesnego tańca istnieje dziś bardzo wiele dróg dojścia do choreograficznego zawodu (niekoniecznie prowadzących, jak w tradycyjnym ujęciu, tylko przez edukację stricte taneczną) oraz wiele sposobów podejścia do zagadnienia samej choreografii. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu jest nie tylko stworzenie możliwości pracy warsztatowej utalentowanym artystom tańca/choreografii, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń w ramach rozproszonego na co dzień środowiska tanecznego.

Motywem przewodnim edycji projektu 2014 będzie zagadnienie (regularnej) choreograficznej praktyki – podkreślona zostanie jej waga i rola, jaką spełnia w rozwoju indywidualnego języka choreografa. W ramach całorocznego szkolenia zaproszeni artyści reprezentujący różnorodne obszary sztuki tanecznej będą dzielić się z adeptami Akademii często bardzo indywidualnymi i oryginalnymi metodami twórczymi oraz autorskimi metodami pracy z ciałem. Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku 2014: 5 sesji po 30h każda). Każdą sesję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performance/wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).

Lista beneficjentów stypendium
Alternatywnej Akademii Tańca 2014
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

stypendium pełne:
1. Anna Steller
2. Ewa Hubar
3. Paweł Sakowicz
4. Julia Plawgo
5. Natalia Wilk

stypendium częściowe:
1. Ula Zerek
2. Andrea Brendel
3. Robert Wasiewicz
4. Magda Bartczak
5. Marta Romaszkan