Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA 2011

Alternatywna Akademia Tańca 2011 to 3 edycja pierwszego w Polsce edukacyjnego, choreograficzno-tanecznego projektu, który wobec braku regularnej rodzimej edukacji z zakresu choreografii wypełnia ważną lukę wpływającą na spowalnianie rozwoju sztuki tańca współczesnego w Polsce i jest dla młodych polskich profesjonalistów i zaawansowanych tancerzy jedyną szansą na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie w warunkach laboratoryjnych własnej kreatywności. Priorytetem projektu jest umożliwienie kształcenia tanecznego pod okiem najwybitniejszych choreografów i pedagogów, i wspieranie modelu edukacji, który najpełniej odzwierciedla istotę (a zatem i potrzeby) współczesnego tańca promującego nie tylko techniczne umiejętności, ale także (a może przede wszystkim) osobowość oraz kreatywność swoich adeptów – cechy, które stymulować i pielęgnować trzeba od samych początków tanecznego szkolenia, równolegle z doskonaleniem ciała.

Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (6 sesji co drugi miesiąc, po 30h zajęć każda) prowadzonych przez grono międzynarodowych choreografów i pedagogów. Każdą edycję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performance / wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).

Sesje w ramach 2 pierwszych edycji AAT pokazały, jak wielki jest wśród polskiego środowiska tanecznego głód choreograficznej wiedzy i różnorakich doświadczeń oraz gotowość do odkrywania wciąż nowych dróg i sposobów tanecznej kreacji. Intensywna praca z wybitnymi pedagogami i artystami jest nie tylko doskonałą okazją do doskonalenia choreograficznego warsztatu, ale często pozwala artystom na wymianę informacji i doświadczeń oraz regularne spotkania w ciągu roku, a co za tym idzie – inspiruje współpracę między artystami i umacnia środowisko polskiego tańca.

minister2