Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA 2010

Pierwsza edycja Alternatywnej Akademii Tańca była wspieranym przez MKiDN wielopłaszczyznowym projektem edukacyjno-artystycznym, skierowanym do utalentowanej młodzieży/publiczności i młodych profesjonalnych artystów współczesnego tańca.

Priorytetem projektu było umożliwienie kształcenia tanecznego pod okiem najwybitniejszych choreografów i pedagogów, stworzenie formy regularnego, konsekwentnego szkolenia na różnych poziomach zaawansowania i wykreowanie takiego modelu edukacji, który najpełniej odzwierciedliłby istotę ( a zatem i potrzeby) współczesnego tańca – jednej z najbardziej demokratycznych i egalitarnych spośród współczesnych sztuk scenicznych, promującej nie tylko techniczne umiejętności, ale także ( a może przede wszystkim ) osobowość oraz kreatywność swoich adeptów – cechy, które stymulować i pielęgnować trzeba u uczniów od pierwszych chwil szkolenia, równolegle z doskonaleniem ciała.

Od kwietnia 2010 roku ruszy druga edycja projektu!!!
Sesje w ramach pierwszej edycji AAT pokazały, jak wielki jest wśród polskiego środowiska tanecznego głód choreograficznej wiedzy i różnorakich doświadczeń oraz gotowość do odkrywania wciąż nowych dróg i sposobów tanecznej kreacji. Intensywna praca z wybitnymi pedagogami i artystami jest nie tylko doskonałą okazją do doskonalenia choreograficznego warsztatu, ale często pozwala artystom na wymianę informacji i doświadczeń oraz regularne spotkania w ciągu roku, a co za tym idzie – inspiruje współpracę między artystami i umacnia środowisko polskiego tańca. Towarzyszące coachingom otwarte dla publiczności pokazy i warsztaty wprowadzają odbiorców tańca współczesnego w arkana pracy choreografa i zwracają uwagę na proces powstawania tańca i jego złożoność. Niezwykle udana pierwsza edycja projektu, mimo nie uzyskania wsparcia ministerstwa w tym roku, będzie z wszystkich tych nie do przecenienia powodów kontynuowana!

Alternatywna Akademia Tańca 2010 to 5 spotkań organizowanych w okresie kwiecień – grudzień 2010, na które ponownie złoża się: weekendowe zajęcia dla publiczności (nieprofesjonalni tancerze o różnym stopniu zaawansowania), intensywny 5-dniowy coaching project dla zawodowych tancerzy, otwarte pokazy pracy i spotkania z artystami wieńczące każdy coaching project.