Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


03.02.2020 - 07.02.2020
Studio Słodownia +3
Agnieszka Kryst REZYDENCJA

Termin rezydencji:
3-7.02.2020

foto:
Robert Siwek

LUCZNICZKI SM Robert Siwek

Odwołując się do rozważań francuskiej filozofki Catherine Malabou dotyczących pojęcia plastyczności, chciałabym badać ciało pod kątem napięcia między właściwą mu mocą nadawania formy oraz jego mocą destrukcyjną. Idąc za słownikową definicją plastyczności, określałaby ona pewną własność materii, dzięki której staje się ona płynna i odporna jednocześnie. Tej samej kategorii Malabou używa, kiedy pisze, że plastyczność jest kategorią definiującą nasze tożsamości oraz ciała. Stwierdza, że nie sposób rozgraniczyć tego, co jednostkowe i kolektywne, pojedyncze i powszechne.

W trakcie rezydencji chciałabym rozwijać pojęcie plastyczności w kontekście mojej praktyki choreograficznej, w której emocje i ich fizyczność stają się świadomym narzędziem kompozycji. Podstawową zasadą jest zaś nieustanna transformacja poruszającego się ciała w czasie i przestrzeni. Ciało jako materia. Ciało jako transformacja. Transformacja, będąca ciągłym procesem zmiany i stawania się. Transformacja, będąca świadomą pracą z czasem i przestrzenią. Transformacja będąca nieustannym konstruowaniem i dekonstruowaniem, nawarstwianiem i redukowaniem stworzonego materiału ruchowego. Transformacja jako potencjalność, rozwój i świadoma decyzja twórcza.  Całemu procesowi towarzyszyć będzie konsekwentna praktyka świadomości, pozwalająca zauważyć najmniejsze zmiany w ruchu i prowadząca do świadomej manipulacji wytwarzanym materiałem. Poprzez komponowanie materiału ruchowego w czasie rzeczywistym, emocje staną się narzędziem kreowania formy, a nie bezwiedną reakcją na bodziec czy funkcję adaptacyjną.

Agnieszka Kryst - tancerka i choreografka. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale Choreografii i Teorii Tańca. Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca 2013/Art Station Foundation by Grażyna Kulczyk. Laureatka programu GPS/Global Practice Sharing w Nowym Jorku realizowanego przez Movement Research, we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz Art Stations Foundation. Beneficjentka rezydencji artystycznej 2017 w galerii miejskiej BWA w Bydgoszczy, w trakcie której stworzyła pracę ‘Łuczniczki’. Autorka instalacji performatywnej ‘Wenus z Wawy’ w ramach wystawy ‘Lepsza ja’ w warszawskiej Zachęcie.  Jako tancerka i performerka współpracowała m.in. z: Juanem Domìnguezem Rojo, Noą Shadur i Kondradem Smoleńskim, Małgorzatą Haduch, Sjoerdem  Vreugdenhilem, Martą Ziółek, Pawłem Sakowiczem, Joanną Leśnierowską i Januszem Orlikiem czy z Rebecką Lazier, w której spektaklu ‘There might be others’ występowała w Polsce, USA (Nowy Jork) i Kanadzie. Finalistka festiwalu/konkursu choreograficznego New Europe Festival 2013 w Pradze, w czasie którego zaprezentowała (jako choreografka i tancerka) solo ‘Pressure’ oraz duet ‘Liquid state of mind’. W 2015 roku została rezydentką programu Solo Projekt Plus, w  ramach którego stworzyła pracę solową ‘Partytura’ (‘A Score’). W 2019 stworzyła pracę ‘Topologia pożądania’, której premiera miała miejsce w warszawskiej Zachęcie. Jako choreografka, współpracuje również z Martą Górnicką; Eweliną Marciniak; Jakubem Skrzywankiem; Justyną Sobczyk czy Moniką Strzępką. Jest członkinią grupy Centrum w Ruchu, przestrzeni sztuk performatywnych w Warszawie.