Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


15.09.2015
deadline zgłoszeń
Aerowaves - aplikacje dla artystów na rok 2016

Aktywny formularz aplikacyjny znajduje się tutaj.

Zgłoszenia muszą być przesłane do poniedziałku 14 września 2015r.

Więcej informacji o sieci
na stronie Aerowaves.

Więcej informacji o festiwalu
na stronie Spring Forward.

Główny polski partner Aerowaves-
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk.

Działania sieci Aerowaves są możliwe dzięki wsparciu
programu Kreatywna Europa
EU flag Crea EU PL

Aerowaves to sieć, która prowadzi coroczne badania osiągnięć twórczości młodych twórców tańca w Europie oraz dąży do tworzenia międzynarodowych możliwości zaprezentowania wybranych artystów. W 2009 r. pokazano ponad siedemdziesiąt spektakli w dwudziestu dwóch europejskich miastach. Liczba ta wzrosła do ponad osiemdziesięciu w 2010 r. i do ponad stu w latach kolejnych, w tym projektów pokazywanych podczas naszego corocznego festiwalu Spring Forward. Niniejsze zaproszenie do składania zgłoszeń dotyczy 2016 r., w którym chcemy zaoferować co najmniej tyle samo – o ile nie więcej – możliwości zaprezentowania się.

Zgłoszenia muszą być przesłane do poniedziałku, 14 września 2015 r.

Kryteria nadsyłania zgłoszeń do Aerowaves:
• kandydaci mieszkający na stałe w Europie,
• każdy artysta może aplikować tylko z jednym spektaklem,
• prace zrealizowane w granicach geograficznych Europy,
• prace trwające od piętnastu do czterdziestu minut,
• prace, które mogą być wystawione w ramach spektaklu, składającego się z trzech występów, o prostych wymaganiach technicznych,
• prace stworzone przez studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, ale nie przez studentów studiów pierwszego stopnia,
• prawidłowe przesłanie formularza aplikacyjnego wraz z filmem video załadowanym na Vimeo (link, hasło) oraz przesłanie całego filmu przez We Transfer (w tym roku nie przyjmujemy płyt DVD!) na adres info@aerowaves.org,
• wcześniejsi kandydaci do Aerowaves, którzy się zakwalifikowali bądź nie, mogą zgłaszać inne prace (nie można aplikować dwa razy z tym samym spektaklem),
• gotowość do występowania za nieduże wynagrodzenie w siedzibach Partnerów Aerowaves - 200€ za każdą osobę podróżującą do miejsca przedstawiania, za spektakl (szczegółowe ustalenia zostaną potwierdzone kontraktem zawartym po dokonaniu selekcji),
• podczas festiwalu Spring Forward wynagrodzenie wynosi 100€ za każdą osobę podróżującą do miejsca przedstawiania, za spektakl, jest to również okazja do skorzystania z promocyjnej wartości festiwalu.

Aplikacja – wskazówki:
• Proszę przeczytać dokładnie kryteria nadsyłania zgłoszeń przed złożeniem aplikacji.
• Zachęcamy do przesyłania aplikacji możliwie szybko.
• Polecamy zarezerwować sobie dużej ilości czasu na załadowanie filmu na Vimeo – techniczne komplikacje powodują sporo stresu, szczególnie kiedy pojawiają się w ostatniej chwili.
• Proszę upewnić się, że przesyłane video jest najwyższej możliwej jakości i dobrej długości.
• Zachęcamy do powiadomienia krajowego reprezentanta Aerowaves o Państwa aplikacji i zaproszenia go do obejrzenia spektaklu na żywo.

Umieszczanie filmu na Vimeo
• Należy przesłać swój film wideo na stronę www.vimeo.com.
• Jeżeli film jest za duży, aby mógł zostać opublikowany w ramach darmowego członkostwa, należy wykupić miesięczny abonament w cenie $9,95 (około €7,70) i przesłać swoje wideo w HD.
• Jeżeli nie chcą Państwo, aby film był dostępny publicznie, należy skorzystać z odpowiednich ustawień prywatności. W takim przypadku prosimy o przesłanie nam swojego hasła i numeru referencyjnego razem z linkiem (w formularzu aplikacyjnym).
• Potrzebujemy linków Vimeo, aby móc je przesłać Partnerom Aerowaves przed corocznym spotkaniem (Annual Meeting) w październiku, aby mogli oni odrobić swoją pracę domową!

Wysyłanie video przez We Transfer
• Nie przyjmujemy już nagrań DVD wysłanych pocztą.
• Prosimy jako nazwę pliku wpisać tytuł spektaklu.
• Prosimy podążać za instrukcją na stronie wetransfer.com aby załadować plik i następnie wysłać go na adres info@aerowaves.org.
• Prosimy upewnić się, że wysyłacie państwo film o najwyższej możliwej jakości.
• Ściągniemy film na twardy dysk aby móc używać go podczas corocznego spotkania (Annual Meeting) w październiku.

Tworzenie video – wskazówki
• Film wideo powinien być prostym nagraniem trwającej od początku do końca publicznej prezentacji utworu, obejmującym – jeśli to możliwe – odpowiednio zbliżenia i długie ujęcia.
• Filmy promocyjne ani filmy przedstawiające jakikolwiek inny utwór niż ten, który chcą Państwo zaprezentować, nie będą przyjmowane.
• Prosimy nie nadsyłać filmów dłuższych niż czterdzieści minut ani krótszych niż piętnaście minut – nie będą one uwzględniane.
• Jeżeli Państwa zgłoszenie dotyczy skróconej wersji dłuższego utworu, film wideo musi być zmontowane do wersji skróconej.

Proces selekcji (co dzieje się po złożeniu aplikacji):
• Odbiór Państwa zgłoszenia zostanie potwierdzony emailem. Wysyłka emaili nie jest automatyczna, dlatego też przesłanie go do Państwa może potrwać kilka dni.
• Wszystkie kwalifikujące się wnioski będą rozpatrywane na corocznym spotkaniu Aerowaves Partner pod koniec października.
• Wybór artystów Aerowaves Twenty (Zespołów Priorytetowych) zostanie sfinalizowany poprzez głosowaniu w tygodniu po posiedzeniu Partnerów Aerowaves.
• Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i Aerowaves Twenty zostanie opublikowana w Internecie.
• Jeśli zostaniecie Państwo wybranie do Aerowaves Twenty możliwe że zostaniecie Państwo zaproszeni na festiwal Spring Forward i zaproszeni ze swoją pracą przez Partnerów Aerowaves, te propozycje nie są jednak zagwarantowane.
• Nawet jeśli nie zostaniecie Państwo wybrani do Aerowaves Twenty, istnieje możliwość, że zostaniecie Państwo zaproszeni na festiwal Spring Forward i do prezentacji swojego spektaklu przez któregoś z naszych Partnerów.
• Jest nam przykro, ale nie jesteśmy w stanie (ze względu na ogromną ilość zgłoszeń) prowadzić dalszej korespondencji z zespołami, które nie zostaną zakwalifikowane.

Kryteria selekcji (utwór powinien odzwierciedlać niektóre spośród wartości, którymi kierujemy się od piętnastu lat):
• za utworem stoi ciekawy pomysł,
• utwór posiada oryginalną choreografię opartą na tym pomyśle,
• utwór cechuje się pewnością siebie pozwalającą uniknąć nadmiaru,
• utwór posiada jasną i solidną strukturę,
• utwór tańczony jest w sposób jasny, żywy, z zaangażowaniem i pewnością siebie,
• utwór będzie dobrze wyglądał podczas prezentacji w ograniczonych warunkach technicznych,
• utwór pochodzi od zespołu, który nie miał zbyt wiele okazji do występów za granicą, ale którego doświadczenie może zostać wzbogacone poprzez uczestnictwo w Aerowaves i który dobrze rokuje na przyszłość.

 

                    AW Main JOTPEG                    EU flag Crea EU PL