Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


15.09.2014
deadline zgłoszeń
Aerowaves - aplikacje dla artystów na rok 2015

Aktywny formularz aplikacyjny znajduje się tutaj.

Zgłoszenia muszą być przesłane do poniedziałku 15 września 2014r.

aerowaves logo 700x111

Wszelkie pytania należy
kierować na adres anna@aerowaves.org
lub telefonicznie do Anny
Arthur pod numerem
telefonu +44 (0)20 8681 7123
 

Aerowaves to sieć, która prowadzi coroczne badania osiągnięć twórczości młodych twórców tańca w Europie oraz dąży do tworzenia międzynarodowych możliwości zaprezentowania wybranych artystów. W 2009 r. pokazano ponad siedemdziesiąt spektakli w dwudziestu dwóch europejskich miastach. Liczba ta wzrosła do ponad osiemdziesięciu w 2010 r. i do ponad stu w latach kolejnych, w tym projektów pokazywanych podczas naszego dorocznego festiwalu Spring Forward. W 2014 r. spodziewamy się podobnej liczby prac – są one umieszczane w naszym kalendarzu Aerowaves Companies w miarę ich realizacji. Niniejsze zaproszenie do składania zgłoszeń dotyczy 2015 r., w którym chcemy zaoferować co najmniej tyle samo – o ile nie więcej – możliwości zaprezentowania się.

Kryteria nadsyłania zgłoszeń do Aerowaves:
- kndydaci mieszkający na stałe w Europie
- prace zrealizowane w granicach geograficznych Europy
- prace trwające od piętnastu do czterdziestu minut
- prace, które mogą być wystawione w ramach spektaklu składającego się z trzech występów, o prostych wymaganiach technicznych
- prace stworzone przez studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, ale nie przez studentów studiów pierwszego stopnia
- prawidłowe przesłanie wniosku zgłoszeniowego wraz z filmem wideo przesłanym na Vimeo oraz w formacie DVD przesłanym pocztą
- wcześniejsi kandydaci do Aerowaves, którzy się zakwalifikowali bądź nie, mogą zgłaszać inne prace

Zgłoszenia muszą być przesłane do poniedziałku, 15 września 2014 r.
Wszelkie pytania należy kierować na adres anna@aerowaves.org lub telefonicznie do Anny Arthur pod numerem telefonu +44 (0)20 8681 7123.

Jak przesłać zgłoszenie do Aerowaves
Należy przesłać swój film wideo na stronę www.vimeo.com. Jeżeli film jest za duży, aby mógł zostać opublikowany w ramach darmowego członkostwa, należy wykupić miesięczny abonament w cenie $9,95 (około €7,70) i przesłać swoje wideo w HD. Jeżeli nie chcą Państwo, aby film był dostępny publicznie, należy skorzystać z odpowiednich ustawień prywatności. W takim przypadku prosimy o przesłanie nam swojego hasła i numeru referencyjnego.
Następnie należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy dostępny online.
Po otrzymaniu emaila potwierdzającego zakwalifikowanie państwa pracy, należy przesłać DVD zawierające identyczne nagranie utworu, który chcą państwo zaprezentować (z wyraźnie podaną nazwą zespołu, adresem email i tytułem utworu) na następujący adres: Aerowaves, The Place, 17 Dukes Road, London WC1H 9PY, UK.
Jeden choreograf lub zespół może zgłosić tylko jedną pracę.

Film wideo powinien być prostym nagraniem trwającej od początku do końca publicznej prezentacji utworu, obejmującym – jeśli to możliwe – odpowiednio zbliżenia i długie ujęcia. Filmy promocyjne ani filmy przedstawiające jakikolwiek inny utwór niż ten, który chcą Państwo zaprezentować, nie będą przyjmowane. Prosimy nie nadsyłać filmów dłuższych niż czterdzieści minut ani krótszych niż piętnaście minut – nie będą one uwzględniane. Jeżeli Państwa zgłoszenie dotyczy skróconej wersji dłuższego utworu, film wideo musi być zmontowane do wersji skróconej. Film DVD musi być nagrany w formacie DVD+R/+RW/-R/-RW i dawać się odtwarzać na standardowym odtwarzaczu DVD. Filmy, które można odtwarzać wyłącznie na komputerze, np. Apple Quicktime movies, nie będą uwzględniane.

Proces selekcji
Odbiór Państwa zgłoszenia i filmu na DVD zostanie potwierdzony emailem. Wysyłka emaili nie jest automatyczna, dlatego też przesłanie go do Państwa może potrwać kilka dni. Następnie należy wprowadzić do kalendarza Aerowaves Candidates terminy wystawienia proponowanego utworu. Zespoły Priorytetowe zostaną wyłonione podczas spotkania Partnerów Aerowaves pod koniec października, po czym zostaną wybrane zespoły na Aerowaves Spring Forward Festival. Zespoły otrzymają niewielkie wynagrodzenie, zwrot uzgodnionych kosztów podróży, wspólne zakwaterowanie w hotelu na trzy lub cztery doby (w zależności od terminów występów) i diety dla każdego z członków. Szczegółowe ustalenia zostaną potwierdzone kontraktem zawartym po dokonaniu selekcji.
Zespoły Priorytetowe mogą również otrzymać zaproszenia do występów w różnych częściach Europy w 2015 i 2016 r. Warunki związane z tymi występami będą uzgadniane pomiędzy artystami a organizatorami. Wszelkie dalsze prezentacje wybranych prac, czy to na zaproszenie Aerowaves czy innych organizatorów, powinny być wpisane do kalendarza Aerowaves Companies.
Inni kandydaci również mogą otrzymać zaproszenia do występów, nawet jeżeli nie zostaną zakwalifikowani jako Zespoły Priorytetowe. Jest nam przykro, ale nie jesteśmy w stanie prowadzić dalszej korespondencji z zespołami, które nie zostaną zakwalifikowane.

Kryteria selekcji (utwór powinien odzwierciedlać niektóre spośród wartości, którymi kierujemy się od piętnastu lat):
- za utworem stoi ciekawy pomysł
- utwór posiada oryginalną choreografię opartą na tym pomyśle
- utwór cechuje się pewnością siebie pozwalającą uniknąć nadmiaru
- utwór posiada jasną i solidną strukturę
- utwór tańczony jest w sposób jasny, żywy, z zaangażowaniem i pewnością siebie
- utwór będzie dobrze wyglądał podczas prezentacji w ograniczonych warunkach technicznych
- uUtwór pochodzi od zespołu, który nie miał zbyt wiele okazji do występów za granicą, ale którego doświadczenie może zostać wzbogacone poprzez uczestnictwo w Aerowaves i który dobrze rokuje na przyszłość