Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


08.06.2006 - 09.07.2006
galeria Art Stations

wstęp wolny 

Kamil Kuskowski WYSTAWA

wystawa:
09.06.2006 - 09.09.2006
galeria Art Stations

wernisaż:
08.06.2006 19:00

Wystawa uhonorowanego Nagrodą Artoenu za rok 2005 Kamila Kuskowskiego ma formę przekrojowej prezentacji jego dotychczasowej twórczości. Dorobek łódzkiego artysty, jak przystało nad spadkobiercę racjonalistycznej awangardy, układa się klarownie w kolejne cykle, które podporządkowane zostały określonym problemom artystycznych. Podział na problemowe cykle wyznacza także rytm prezentowanej wystawy.

Głównym akcentem twórczości Kuskowskiego jest świadome i konsekwentne poszukiwanie nowej formuły malarskiej, odwołującej się z jednej strony do awangardowej tradycji malarstwa abstrakcyjnego (szczególnie silnej w kontekście łódzkimi), a z drugiej strony odniesienia do współczesnej pop-kultury. Ta problematyka podjęta została w takich cyklach jak: „Dekonstrukcje” oraz „Barwy klubowe”. Cykl „Panny łódzkie”, „Monochromy” oraz „Motywy malarskie” poszerzają tę problematykę o dodatkowy wymiar gry z kontekstem instytucji artystycznych, takich jak muzeum i wpisanych w nie mechanizmów wystawienniczych. Z kolei cykl „Artysta jałmużny” dotyka aktualnej kwestii roli artysty i jego społecznego statusu. Natomiast najświeższa grupa obrazów pt. „Cycki” oraz towarzyszą im film „Egzorcysta” stanowi prowadzony językiem konstruktywistycznej awangardy komentarz do zagadnień z obszaru tzw. „sztuki ciała”.

Wszystkie te malarskie cykle przenika duch inteligencji i ironicznego dystansu, także wobec stosowanej przez siebie konwencji, stanowiący wyraźną, niematerialną sygnaturę Kamila Kuskowskiego.