Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2009

Kolejny raz zapraszamy gorąco na STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE! – taneczną fiestę jak co roku podsumowującą całoroczne taneczne działania Starego Browaru i promującą sztukę tańca w Polsce. Program składający się przede wszystkim ze spektakli uznanych światowych choreografów koncentruje się co roku wokół jednego tematu, a korespondujące ze sobą przedstawienia odsłaniają zawsze obecną w sztuce najnowszej choreografii autorefleksję i odwołania twórców do własnej tradycji oraz potrzebę dyskutowania i kreowania teorii tanecznej sztuki.

Tegoroczna edycja programu (22-27 czerwca 2009) będzie się koncentrować na zagadnieniu jednego z najważniejszych w XX-wiecznej historii tańca gatunku – „teatru tańca” (Tanztheater) – powstałego w Zachodnich Niemczech w latach 70. i szczególnie popularnego w Polsce, nadużywanego jednak jako termin w stosunku do wszystkich zjawisk tanecznych. W ramach festiwalu pragniemy poddać pojęcie „teatru tańca” rewizji i być może – „redefinicji”. Ideą jest prezentacja artystów, którzy w trakcie swojej kariery zetknęli się lub wprost – współtworzyli i uczestniczyli w narodzinach Tanztheater w latach 70. i 80., dziś zaś swoją sztuką twórczo rozwijają klasyczne już idee gatunku bądź podążają własną, oryginalną artystyczną drogą. Pragniemy zadać pytania o dzisiejszy status teatru tańca wśród innych zjawisk tanecznych i poszukać po raz kolejny odpowiedzi na zagadkę wielkiego sukcesu teatru tańca na światowych scenach oraz zaobserwować przemiany tego gatunku na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Istotną częścią projektu jest poszerzenie teoretycznej wiedzy polskiej publiczności na temat gatunku Tanztheater (jego historii i elementów składających się na jego fenomen), co umożliwi krytyczne spojrzenie na rodzime działania taneczne i pozwoli zarówno widzom, jak i artystom, bardziej świadomie odbierać poszczególne spektakle i rozumieć świat współczesnego tańca. Stąd obok prezentacji spektakli, w programie festiwalu, w ramach cyklu taniec.doc, znajdą się także prezentacje filmów i wykłady Anny Królicy (Uniwersytet Jagielloński, portal nowytaniec.pl) o teatrze tańca wczoraj i dziś.

Najważniejszym wydarzeniem festiwalu i oczekiwanym finałem całego sezonu będzie pierwsza w Polsce wizyta jednego z najważniejszych dziś tanecznych twórców europejskich – Raimunda Hoghe – pisarza, teoretyka sztuki i tańca, w latach 80. dramaturga Piny Bausch, autora książek o Tanztheater, a od początku lat 90. także ekscytującego reżysera-choreografa, którego poetyckie spektakle łączą w sobie najlepsze osiągnięcia i doświadczenia (a także odwieczne tematy alienacji / wykluczenia / [braku] miłości i samotności) klasycznego teatru tańca Piny Bausch z estetyką minimalistycznej sztuki inspirującej najnowsze tendencje w choreografii. Z połączenia wielkiej tradycji z oryginalną wizją artystyczną i szczególną muzyczną wrażliwością powstała sztuka o unikatowej jakości i estetyce plasująca Raimunda Hoghe w czołówce europejskich choreografów przełomu wieków. Jego osobista historia (od dziecka jest obciążony kalectwem, a jego homoseksualna orientacja w latach 70. i 80. czyniły go podwójnie wykluczonym ze społeczeństwa) i artystyczna droga stanowią doskonały przyczynek do analizy fenomenu teatru tańca oraz obserwowania jak artyści wywodzący się z tego nurtu przetwarzają go twórczo przepuszczając przez filtr własnych doświadczeń i wrażliwości.

Prezentacje Raimunda Hoghe uzupełnią spektakle innych artystów europejskich związanych z nurtem teatru tańca. Przede wszystkim zaprezentujemy spektakl „Happy” w choreografii Nigela Charnocka – współtwórcy DV8 Physical Theatre, który na przełomie lat 80. i 90. stał się brytyjską odpowiedzią na niemiecki Tanztheater. Przedstawienie z udziałem 9 polskich tancerzy miało swoją premierę w Starym Browarze w marcu tego roku oraz bardzo udane prezentacje w Londynie w ramach POLSKA! YEAR 2009 (IV 2008). Festiwal otworzy najnowszy spektakl Simone Aughterlony ze Szwajcarii, przez lata pierwszej tancerki Meg Stuart (artystki która obok Alaina Platela [BEL / Les Ballet C. de La B.]) wyznaczyła linię rozwoju teatru tańca w latach 90. Po raz pierwszy duży spektakl pokaże także w Polsce Hooman Sharifi – irański choreograf rezydujący w Norwegii, jeden z nielicznych dziś artystów tańca wprost podejmujący w swojej pracy problemy społeczno-polityczne zgodnie z mottem „sztuka=polityka”, co nawiązuje do korzeni teatru tańca tkwiących mocno w pracy niemieckich artystów Labana i Joosa. Ważnym gościem w ramach festiwalu będzie też Yasmeen Godder z Tel Awiwu, która w ramach izraelskiej tanecznej tradycji, zorientowanej przede wszystkim na abstrakcyjny taniec, wykreowała oryginalną osobistą formę teatru tańca i jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie artystek izraelskich.

logo sbtn na malcie 2009