Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2006

Program STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE to festiwalowa prezentacja w pigułce projektu Stary Browar Nowy Taniec - unikatowego, kilkupoziomowego (spektakle, wykłady, warsztaty, produkcje i rezydencje) programu tańca współczesnego realizowanego przez Kulczyk Foundation od października 2004 roku.

Misją projektu jest popularyzacja i promocja sztuki tańca, a zwłaszcza jej najnowszych awangardowych trendów (choreografia konceptualna, performance art, body art, zjawisk z pogranicza sztuk wizualnych i performatywnych) oraz wspieranie rozwoju młodej polskiej choreografii poprzez stworzenie regularnej "przestrzeni kreacji" - miejsca prób i produkcji oryginalnych spektakli oraz wymiany doświadczeń między artystami różnych krajów. Stąd poza regularnymi prezentacjami spektakli, w programie szczególną wagę przywiązuje się do wspierania rozwoju młodych polskich profesjonalistów.

Poprzez stworzony w 2006 roku program rezydencyjny (SOLO PROJEKT) czy serię artystycznych treningów z uznanymi choreografami z zagranicy (coachingi) Kulczyk Foundation pragnie bowiem zachęcać młodych twórców (zwłaszcza tych, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany "teatr tańca") do poszukiwań własnego artystycznego języka i nowych środków cielesnej ekspresji eksponując przy tym potrzebę ciągłej refleksji nad sztuką tańca i jego redefinicji. Program prezentujący zarówno artystów polskich jak i zagranicznych skłania także do porównań i konfrontacji rodzimych osiągnięć z mistrzowskim poziomem spektakli zagranicznych gości. Jest także odpowiedzią na głód poznania najnowszych osiągnięć światowej choreografii i gotowość polskiej publiczności do bycia dla artystów tańca w pełni świadomym i gotowym do dyskusji widzem-partnerem.

Zapraszamy na tegoroczny festiwal taneczny.

logo maltafestival8