Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Movement Research / Art Stations Foundation / IMiT Polish-American Artistic Exchange

Project organized in collaboration with Institute of Music and Dance.

Celem współpracy między Art Stations Foundation, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Movement Research w Nowym Jorku jest wspieranie rozwoju artystycznego polskich i nowojorskich choreografów poprzez regularną wymianę myśli i doświadczeń. Program corocznych wizyt studyjnych (2 polskich choreografów w Nowym Yorku i dwóch nowojorskich w Polsce) jest wyrazem przekonania, że sztuka choreografii nie ogranicza się do układania i egzekwowania kroków, ale jest złożonym i długotrwałym procesem dochodzenia do indywidualnego artystycznego języka na drodze tanecznego eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji oraz wymiany doświadczeń z artystami innych dziedzin. Program oferuje artystom obu krajów unikatową, nie zorientowaną na produkowanie spektaklu, okazję do konfrontacji z lokalnym środowiskiem oraz przestrzeń do podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad własnym procesem twórczym i poszukiwania inspiracji do dalszej pracy.
Osią wizyty polskich choreografów w USA jest możliwość dwutygodniowego pobytu w Nowym Jorku podczas festiwalu Movement Research (listopad 2016) oraz wzięcie udziału w licznychspektaklach, warsztatach i wydarzeniach mu towarzyszących. Osią wizyty w Polsce są imprezy i warsztaty organizowane przez Art Stations Foundation podczas festiwalu Malta (czerwiec 2016). Wizyta jest też okazją do spotkania z lokalnym środowiskiem tańca, doskonalenia własnych umiejętności oraz szansą na dyskutowanie o swojej własnej twórczej pracy w nowym kontekście.
Program przeznaczony jest dla choreografów z minimum kilkuletnim doświadczeniem pracy twórczej, zainteresowanych wymianą artystycznych doświadczeń i idei, chcących rozwijać swoją praktykę zarówno poprzez indywidualną pracę w studio, jak i kontakty z nowymi i różnorodnymi środowiskami artystycznymi.

  • 30.09.2016
    application results
    Study visit at Movement Research (New York)
  • 31.08.2016
    application deadline
    Study visit at Movement Research (New York)

IMiT logo ENG