Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


06.01.2013 - 20.01.2013
Studio Słodownia +3
LOS CORDEROS REZYDENCJA

Rezydencja odbywała się w Studio Słodownia +3 / Art Stations Foundation w Poznaniu w terminie od 6 do 20 stycznia 2013.

Podczas rezydencji artyści pracowali nad premierą spektaklu 13 gifts of the spirit (tytuł roboczy).

los corderos CronicaDeJoseAgarrotado1

13 gifts of the spirit (tytuł roboczy) stanowi ósme dzieło zespołu. Jest to koprodukcja z Mercat de les Flors (Barcelona) i stanowi część ich rezydencji w różnych instytucjach europejskich w ramach projektu Modul-Dance: Art Stations Foundation w Poznaniu (06-20.01), Centro per la Scena Contemporanea de Bassano del Grappa we Włoszech (01-16.02), DeVIR-CAPa Centro de Artes Performativas do Algarve w Faro, w Portugalii (14- 28.03) oraz Hellerau - European Center for the Arts Dresden w Niemczech (15-30.04).

13 gifts of the spirit (working title) (tytuł roboczy) to deklaracja woli, w którym ciało poddaje się służbie twórczemu duchowi, który nami porusza. W projekcie tym odniesiemy się do wszystkiego, co karmi naszego „ducha” z punktu widzenia tego, co jest czysto twórcze – naszego ugruntowanego niemniej stale ewoluującego języka scenicznego. Reagujemy, zatem na duchową dezorientację, której przeżywanie stało się naszym udziałem i której nie możemy ignorować ze względu na nasz fach. Nie udajemy, że staramy się stworzyć racjonalną teoretyczną refleksję na temat religii lub duchowości, ale zagłębiamy się raczej w doświadczanie fikcji i kreatywności jako duchowego faktu zarówno dla osoby w działaniu jak i osoby obserwującej. Tworzenie innych możliwych rzeczywistości jest naszą profesją i naszą wiarą. Utrzymywanie aktu tworzenia jako duchowego daru jest jednym z celów tej produkcji. Jeżeli wiara może przenosić góry, można sobie tylko wyobrażać, co może uczynić z teatrem. Chcemy stworzyć pogański rytuał performatywny w dążeniu do pogodzenia siebie samych z dzisiejszym dekadenckim postrzeganiem tego, co „duchowe” – idei, która choć zawłaszczona i zmonopolizowana przez religie, jest naturalną cechą wszystkich istot ludzkich, niezależnie od tego czy są one ateistami czy osobami wierzącymi.

loscorderos zostało założone w 2003 r. w Barcelonie, przy czym niektórzy z jego członków współpracowali ze sobą już od 1994 r. W 2006 otrzymali za swoje pierwsze dzieło pt. „Crónica de José Agarrotado” nagrodę Aplaudiment Sebastià Gasch. „[…] ryzyko zostaje ocenione poprzez nowe propozycje komunikacji, w której starannie zadbano o wszystkie rejestry, która pozwala nam odczuwać ludzkość, zaangażowanie i pracę zespołową […], która prowadzi do odważnej obietnicy poświęcenia się tańcowi i teatrowi ukazującemu wyraźną ewolucję w sztukach performatywnych.” W 2011 r. członkowie jury Nagrody Unnim Theater uznali „ryzyko i zaangażowanie propozycji, która bada różne języki i zajmuje się sprawami niezmiernie aktualnymi. Za rzucanie wyzwania publiczności każdą sekwencją i oszołamianie jej z wdziękiem i oddaniem siłą i techniką niektórych wykonawców, postanowiono przyznać nagrodę Unnim Theatre 2011 za najlepszą produkcję teatralną spektaklowi „El mal menor” (Mniejsze zło) zespołu loscorderos”. W listopadzie 2011 r. podczas festiwalu Temporada Alta w Gironie, odbyła się premiera nowego dzieła zespołu, „El cielo de los tristes” (Niebo smutnych), które zdobyło nagrodę za najlepszy spektakl w konkursie nowych teatrologów, CENIT III w Sewilli. loscorderos to projekt artystyczny, którego twórczość bada naturę istot ludzkich w dążeniu do opanowania zwierzęcych instynktów oraz mechanizmów ich zachowań i związków, zmienność ich reakcji… Język teatralny zespołu nie opiera się na słowie ale na wzajemnych związkach pomiędzy tekstem i fizycznością w celu znalezienia nowych sposobów narracji sięgających poza nasze codzienne światy, z dala od prostego obrazu rzeczywistości.

loscorderos.wordpress.com

modul residency

Przy wsparciu MODUL-DANCE i Programu Kultura Unii Europejskie

malta2013 moduldance