Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


28.06.2014
15:30
Słodownia +2

wstęp wolny

Petra Sabish Extended Choreography: Contemporary Practices Solo Projekt Camp

Panel Petry Sabisch jest podsumowaniem tygodniowego coachingu w ramach Solo Project Camp

IMG 0433

W ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownego i różnorodnego nasilenia praktyk tanecznych i choreograficznych w całej Europie. Od praktyk cielesnych, przez pracę z przedmiotami, po praktyki dyskursywne i choreografię materiałów, a więc po niematerialne formy pracy i kwestie organizacyjne struktur pracy artystycznej – obserwując to wszystko nie ma wątpliwości, że taniec i choreografia rozszerzyły swoje domeny, procedury artystyczne i cele swoich działań.

Pomimo obiecującego potencjału i rozwoju obfitości metod pracy oraz międzynarodowych formatów wymiany, związane z kulturą inwestycje w niezależną scenę choreograficzną zdają się ciągle maleć, a nawet zupełnie zanikać. W efekcie wielu artystów doświadcza dziś dotkliwego braku wsparcia dla eksperymentalnych, nieinstytucjonalnych i krytycznych produkcji artystycznych, obserwując jednocześnie niepokojące ożywienie neoklasycznych prezentacji sztuki i przemysłu związanego z organizacją spektakularnych imprez.

Forum Extended Choreography to zobowiązanie do dzielenia się działaniami i kolektywnymi praktykami poprzez dyskusję na temat bieżącej sytuacji oraz punktów widzenia uczestniczących w nim artystów i praktyków. Jego celem jest wyartykułowanie rzeczywistych problemów, refleksja nad naszymi praktykami oraz powiązanie ich ze współczesnymi dyskursami krytycznymi, a także poszukiwanie sposobów praktykowania struktur opartych na współpracy.

instytut muzyki i tanca3