Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


02.12.2013 - 06.12.2013
Studio Słodownia +3

Kup bilet

Barbara Meneses Double Skin/Double Mind Coaching

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach warsztatu każdy z uczestników jest zachęcany do rozbudzania w sobie kreatywności poprzez odkrywanie nowych sposobów pracy z ciałem. Oddech, Skoki, Rozciąganie, Redukcja i Przeniesienie to słowa-klucze, które opisują poszczególne części warsztatu. Poprzez pracę zarówno na poziomie ciała jak i umysłu dążymy do fizycznej metamorfozy, w której działanie zlewa się z intencją tworząc jedną całość – ruch. Podczas zajęć nacisk położony jest na głęboką koncentrację, maksymalny wysiłek, a nawet fizyczne wyczerpanie. Pokonując granice własnych możliwości tancerze przestają kontrolować to jakich kształtów nabiera ich ruch. W tym stanie mogą przekraczać granice społecznie – a także i prywatnie – ustanowione dla ciała. Ponieważ repertuar ruchów rozwija się w sposób nieskrepowany, sam z siebie, tancerz już nie może kryć się za fasadą dekoratywnych ornamentów. Musi zamiast tego skupić się na świadomym tworzeniu ruchu, pamiętając, że w każdym przypadku jest to nowy, niepowtarzalny proces. Ten szczególny stan przypominający trans jest możliwy tylko wtedy, gdy tancerz podda się całkowicie emocjom i pozwoli sobie na niczym nieskrępowaną komunikację ciałem.

Barbara Meneses ukończyła w 1999 roku szkołę tańca współczesnego P.A.R.T.S w Brukseli. W latach 2000-2006 jest członkiem prestiżowego zespołu Emio Greco | PC Company. Nauczyciel unikatowej wypracowanej przez zespół metody treningu tanecznego Double Skin/Doule Mind. Obecnie współpracuje z założonym przez Emio Greco Międzynarodowym Centrum Choreograficznym (ICK Amsterdam) współkreując różne projekty związane z tańcem (miedzy innymi edukacyjno-artystyczny projekt SPAZIO), jak również jest gościnnym nauczycielem na dwóch wydziałach amsterdamskiej Akademii Sztuk Pięknych (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).

mkidn5