Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


23.04.2012 - 27.04.2012
Studio Słodownia +3
Olga Szwajgier Coaching: Ciało i głos

Coaching dla profesjonalistów

Poniedziałek 23.04 - Piątek 27.04

Otwarty pokaz pracy

Piątek 27.04 / 19:00 / Studio Słodownia +3 / wstęp wolny

Zgłoszenia

należy przesyłać na adres m.maciejewski@artstationsfoundation5050.com
do 13 kwietnia 2012! Proszę dołączyć profesjonalne CV.

Koszt coachingu: 250 zł

Olga Szwajgier jest pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Jako jedyna osoba na świecie ćwiczeniami własnego pomysłu rozszerzyła skalę głosu z czterech do sześciu oktaw, pracując nad tym przez kilka lat od chwili ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w 1970 roku. Komponuje dla siebie muzykę, pisze teksty i reżyseruje swoje koncerty (m.in. w 2002 w Carnegie Hall w Nowym Jorku wykonała po raz pierwszy swój utwór „Julius”).Od 1976 roku występuje na najważniejszych festiwalach muzyki współczesnej w Polsce, Włoszech, Francji, Grecji, Niemczech, Meksyku, Austrii, Szwecji, Korei, Chinach, Izraelu. W swoim dorobku artystycznym posiada kilkaset prawykonań światowych i polskich. Śpiewa m.in. utwory Ivesa, Stockhausena, Risseta, Pendereckiego, Stachowskiego, Łuciuka, Lutosławskiego, Mozarta, Bacha. Dokonała wielu nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych, filmowych i teatralnych. Od 1981 roku jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”. Swój pierwszy honorowy doktorat „The Cultural Doctorate in Philosophy” nadany przez World University Roundtable Benson (Arizona) otrzymała w 1989 roku. W 1991 roku jako jedyny śpiewak z Europy Środkowej i Wschodniej wystąpiła w Carnegie Hall w koncercie uświetniającym obchody stulecia tej sceny.

W 1991 International Biographical Centre w Cambridge nadał jej tytuł „Woman of the Year 1991/92”. W 1992 American Biographical Institute uhonorował ją tytułem „Woman of the Year 1992”, a w 1993 nadał jej tytuł „Most Admired Woman of the Decade”.W 1993 The London Institute for Applied Research uhonorował tytułem „Doctor of Music”, a Australian Institute for Co-ordinated Research mianem „Honorary Doctor of Musicology”. W 2000 roku zaproszona na Międzynarodowy Kongres Muzyczny w Stuttgarcie jako jeden z „Das Phanomen Stimme” („Fenomen Głosu”).

W 2005, w Berlinie, w ramach obchodów Roku Einsteina brała udział w operze „The Speed of Light“. Kompozytorów Christiana Steinhäusera i Mathiasa Baumhofa do napisania tego dzieła zainspirowała teoria względności Einsteina i ekstremalne, akrobatyczne możliwości głosowe Olgi Szwajgier.

„Można rozszerzyć skalę głosu, można także uszlachetnić brzmienie dźwięku, można skrzekliwy głos zamienić w cudownie brzmiący, można chory głos uzdrowić, można...można...można... Wymagana jest tylko cnota cierpliwości, intuicja, siła woli, wyobraźnia, wizualizacja, autosugestia, wiara w siebie oraz miłość do tego, co się zamierza zrobić. I już fizjologię można przekroczyć.”
Olga Szwajgier

Szwajgier prowadzi Laboratorium głosu, w programie którego znajdują się: Właściwa, czyli zdrowa emisja głosu. Wiedza o higienie głosu. Prawidłowa emisja głosu a zdrowie fizyczne. Głos podstawą dobrej komunikacji. Mowa skróconym śpiewem – śpiew przedłużoną mową. Ułatwienie komunikacji poprzez wyrazistą wymowę i czysty dźwięk. Głos jako narzędzie pracy ze stresem. Nauka pokonywania tremy. Umiejętność uspokojenia przyspieszonego bicia serca i przyspieszonego oddechu. Dźwięk podstawowy. Dźwięk i dykcja w oparciu o cały instrument, jakim jest człowiek w całości. Wiedza o anatomii człowieka, gruczołach dokrewnych oraz centrach energetycznych. Centra energetyczne i ich relacja z dźwiękiem. Nauka prawidłowej wymowy i akcentacji w języku polskim (zdaniowej, frazowej i wyrazowej). Prawidłowa wymowa spółgłosek i samogłosek. Samogłoski na uniesionym podniebieniu i rozluźnionej krtani. Spółgłoski – wrysowane w rozwartość samogłoski akcentowanej. Znaczenie intonacji. Spółgłoska przedniojęzykowa „ł” – jej rola w unoszeniu podniebienia i odciążaniu krtani przy emitowaniu dźwięku. Dźwięk jako energia, fala, kształt, barwa, materia – w oparciu o doświadczenia fizyki kwantowej, np. częstotliwość dźwięku „a” (440 Hz) jest częstotliwością elektronów w atomach naszego ciała (Joel Sternheimer). Uzdrawiająca rola dźwięku (Fabien Maman Rola muzyki w XXI wieku). Znaczenie wyobraźni. Praca z ciałem – świadomość ciała i prawidłowa postawa (wzmocnienie kręgosłupa). Rozluźnienie ciała podstawą tworzenia zdrowego, pięknego dźwięku (uzyskujemy wtedy efekt kwadrofoniczny). Znaczenie i praca z relaksacją. Nauka relaksacji. Wiedza o oddechu. Dotlenienie i doenergetyzowanie ciała oddechem. Umiejętność bezpiecznego zatrzymywania sprężonego powietrza w płucach w celu zwiększenia ich wydolności. Nauka sprężania powietrza. Uwalnianie zalegającego w płucach, zużytego powietrza przez specjalny rodzaj ćwiczeń oddechowych. Umiejętność odczuwania oddechu ponad ciemieniem. Ćwiczenie oddechu w końcówkach wyrazów. Oddech wokalny, nauka fizjologicznego zatrzymywania oddechu (na początek nie przekraczać 12 sekund).

W Poznaniu Olga Szwajgier poprowadzi pięciodniowy coaching dla profesjonalistów, którego program zbudowany został o założenia Laboratorium głosu. Odbędzie się on w ramach Alternatywnej Akademii Tańca w terminie od 23 do 27 kwietnia.