Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Alternatyw­na Akademia Tańca
2013

Projekt Alternatywna Akademia Tańca jest skierowany do początkujących artystów współczesnego tańca i jako jedyny w Polsce podejmuje zagadnienia sztuki choreografii. Projekt w założeniu zwraca uwagę na fakt odmienności zawodów tancerza i choreografa, oraz jest wyrazem idącej za tym przekonaniem potrzeby odmiennego kształcenia wykonawców i twórców tanecznych przedstawień.

Akademia Tańca 2013

Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie samej definicji sztuki tańca wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlać wyposażając swoich adeptów w narzędzia pochodzące z wielu różnych artystycznych dziedzin oraz rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Priorytetem projektu jest przede wszystkim umożliwienie kształcenia w zakresie tworzenia tańca pod okiem najwybitniejszych choreografów i pedagogów prestiżowych europejskich akademii tańca i wykreowanie takiego modelu edukacji, który najpełniej odzwierciedliłby istotę (a zatem i potrzeby) współczesnego tańca.

Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku 2013: 7 sesji po 30h każda) prowadzonych przez grono międzynarodowych choreografów i pedagogów. Każdą edycję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performance/wykładów przez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).