Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Alternatywna Akademia Tańca 2009

Alternatywna Akademia Tańca organizowana przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wielopłaszczyznowym projektem edukacyjno-artystycznym, skierowanym do utalentowanej młodzieży/publiczności i młodych profesjonalnych artystów współczesnego tańca.

Priorytetem projektu jest umożliwienie kształcenia tanecznego pod okiem najwybitniejszych choreografów i pedagogów, stworzenie formy regularnego, konsekwentnego szkolenia na różnych poziomach zaawansowania i wykreowanie takiego modelu edukacji, który najpełniej odzwierciedliłby istotę (a zatem i potrzeby) współczesnego tańca – jednej z najbardziej demokratycznych i egalitarnych spośród współczesnych sztuk scenicznych, promującej nie tylko techniczne umiejętności, ale także (a może przede wszystkim) osobowość oraz kreatywność swoich adeptów – cechy, które stymulować i pielęgnować trzeba u uczniów od pierwszych chwil szkolenia, równolegle z doskonaleniem ciała.

Alternatywna Akademia Tańca to 6 spotkań organizowanych w okresie kwiecień 2009 – marzec 2010, na które złoża się:

  • weekendowe zajęcia (master class) dla publiczności (nieprofesjonalni tancerze o różnym stopniu zaawansowania)
  • intensywny 5-dniowy coaching project dla zawodowych tancerzy
  • otwarte pokazy pracy wieńczące każdy coaching project oraz spotkania z artystami.