Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


04.10.2014
16:30
galeria Art Stations

wstęp wolny

INSTALACJE / SPOTKANIE I TWORZENIE POKAZ FILMÓW DOKUMENTAL­NYCH

Instalacje, 1995, 20 min

Spotkanie i Tworzenie, 1992, 20 min

wstęp przed projekcją: Joanna Janiak

wstęp wolny

dokumenty 3

Instalacja jest w dzisiejszej sztuce wyrazem przekraczania tradycyjnych gatunków: malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku, czy również  utworu muzycznego  - i zarazem fascynacji przestrzenią. Przestrzeń nie jest w instalacji biernym otoczeniem służącym do wieszania obrazów, czy ustawiania rzeźb – jest integralną częścią składową pracy artystycznej.

Jest wyrazem wolności w sztuce, bo wychodzi poza sztywne ramy tradycyjnie pojmowanego obrazu, czy rzeźby, dając możliwość dynamicznego odczuwania przestrzeni. Swoimi korzeniami tkwi w latach 60-tych XX wieku: w  environment – sztuce przestrzeni, a jeszcze wcześniej w poczynaniach dadaistów i surrealistów, kubistów, czy późniejszym  pop-arcie i sztuce konceptualnej.

Jest przy tym instalacja realizacją nietrwałą. W najwyrazistszej swojej postaci tworzona jest dla miejsca i w miejscu, dla którego powstaje, w którym ma być oglądana i zaraz po wystawie demontowana i najczęściej niszczona.

INSTALACJE (film TV, czas trwania: 20 min)

Wiele z takich instalacji, które powstały w latach 90. pokazuje film telewizyjny „Instalacje” zrealizowany  przez Joannę Janiak w 1995 roku dla Telewizji Edukacyjnej PR1 TVP. Budziły one wtedy wciąż kontrowersje przez  zaprzeczanie akademickich reguł. Prace tam pokazane już nie istnieją. Instalacje Leszka Knaflewskiego, Jana Berdyszaka, Leona Tarasewicza, Piotra Kurki, Izabelli Gustowskiej, Piotra C. Kowalskiego, Zbigniewa Libery, Mariusza Kruka i wielu innych filmowane były na przestrzeni kilku lat.  O instalacji mówią w filmie sami artyści: Jan Berdyszak, Marek Kijewski, Barbara Kowalczyk, Agata Michowska, Joanna Przybyła.   

SPOTKANIE I TWORZENIE (film TV, czas trwania: 20 min)

Reportaż z artystycznego sympozjum polsko-niemieckiego „Spotkanie i Tworzenie”, które odbywało się w maju 1992 roku i miało inaugurować  Międzynarodowe Centrum Sztuki „Spotkanie i Tworzenie” przy ul. Jackowskiego w Poznaniu z inicjatywy Michaela Kurzwellego i Joli Banowskiej.  Film pokazuje wiele  instalacji realizowanych na terenie miasta. O pracach opowiadają m.in.: Urlike Schroeter,  Edward Łazikowski, Rainer Fest,  Ryszard Waśko – prezes Fundacji „Konstrukcja w procesie”. Z cyklu Budować, Mieszkać, Myśleć  miniatury z  pracowni artystów: Piotra  C. Kowalskiego – malarza i  Wiesława Napierały – rzeźbiarza. 

Joanna Janiak – W latach 1990-2005 dziennikarka telewizyjna specjalizująca się w sztuce współczesnej. Artystka multimedialna zajmująca się szeroko pojętym obrazowaniem. Od 2004 tworzy komplementarnie z Piotrem C. Kowalskim.