Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


15.04.2014
wyniki rekrutacji
Wyniki III edycji konkursu na projekt wizyty studyjnej w Filadelfii

Wykaz złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

Karolina Chojnacka
Tomasz Foltyn
Irena Lipińska
Agnieszka Lisiecka
Małgorzata Mielech
Małgorzata Pianowska
Agata Siniarska
Natalia Wilk
Marysia Zimpel

Zgodnie z regulaminem III edycji konkursu na projekt wizyty studyjnej polskich choreografów w Filadelfii w dniu 14 kwietnia 2014 Julia Hoczyk (przedstawicielka Instytutu Muzyki i Tańca) oraz Joanna Leśnierowska (przedstawicielka Art Stations Foundation),  wyłoniły laureatów  konkursu. Spośród 9 aplikacji w drodze dyskusji wybrano trzy laureatki – Irenę Lipińską, Agatę Siniarską i Marysię Zimpel.

Zgodnie z regulaminem programu komisja opiniująca aplikacje wyłoniła choreografów, którzy wyjadą na 2-tygodniowe rezydencyjne wizyty studyjne do Filadelfii, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia i poprawność aplikacji oraz jej zgodność z regulaminem), a także kryteria oceny merytorycznej: adekwatność założeń pobytu do miejsca i formuły wizyty studyjnej oraz propozycja wymiany choreograficznej i warsztatowej.

W 2014 roku program oferuje: wizytę studyjną  w Filadelfii dla polskich choreografów oraz bilety na spektakle tańca w ramach Live Arts/Philly Fringe Festival, opcjonalnie (po ustaleniu z partnerem amerykańskim i w zależności od jego możliwości) studio do indywidualnej pracy oraz możliwość uczestniczenia w dostępnych zajęciach tanecznych w Filadelfii, dialog z lokalnym środowiskiem tańca, zakwaterowanie i wyżywienie. Czas wizyty studyjnej: 2 tygodnie pomiędzy 19 września i 5 października 2014.

Wizyta studyjna polskich choreografów w Filadelfii organizowana jest po raz trzeci przez raz trzeci przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Art Stations Foundation (Poznań) oraz Dance/USA Philadelphia (www.danceup.org). Wizyta zorganizowana jest wokół wydarzeń festiwalu Live Arts/Philly Fringe Festival (www.livearts-fringe.org).