Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


red. Jadwiga Majewska ŚWIADOMOŚĆ RUCHU

Product unavailable

Książkę w promocyjnej  cenie 55zł plus koszty wysyłki można zakupić składając zamówienie na adres e-mail.
Regularna cena sprzedaży 69zł.

Wybór, redakcja, wstęp i noty: Jadwiga Majewska
Tłumaczenie: Anna W. Brzezińska, Marzena Chojnowska, Michał Jankowski, Agnieszka Kamińska, Beata Kowalczyk, Jadwiga Majewska, Katarzyna Pastuszak, Aleksandra Ścibor, Elżbieta Tomczyk, Jarosław Wójtowicz
Wydawca: Korporacja Ha!art
Rok wydania: 2013
Liczba stron:
ISBN: 978-83-64057-20-5
Oprawa miękka

Koszty przesyłki listowej:
polecony/ekonomiczny:  6zł
polecony/priorytet: 7,5zł

English version currently not available.

Antologia Świadomość ruchu pod redakcją Jadwigi Majewskiej to autorski wybór najważniejszych wypowiedzi o tańcu współczesnym, opisujących fundamenty aktualnej estetyki i praktyki w tej dziedzinie. Refleksje twórców, ich autointerpretacje i manifesty zostały zestawione z esejami teoretyków i krytyków. Wszystkie zamieszczone wypowiedzi to głosy profesjonalistów, często o wadze klasyki gatunku. Książka składa się z dwóch części: w pierwszej taniec funkcjonuje w trzech perspektywach (jako proces, działanie i spektakl), w drugiej – pojawia się w rozlicznych kontekstach: teatralnym, krytycznym, historycznym, socjologicznym, antropologicznym czy religioznawczym.

Poszczególne rozdziały zostały ułożone tak, aby wskazać ewolucję zagadnień i różnorodność perspektyw. Zestawienie nie ma jednak ambicji zbioru wyczerpującego nowoczesną refleksję o ruchu, nastawione jest raczej na konfrontację z tym, co aktualne i przyszłościowe w tańcu. Książka może służyć jako podręcznik dla studentów teatrologii, performatyki, teorii tańca, zarówno na uniwersytetach, jak i w wyższych szkołach artystycznych. Może stanowić podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych, publikacji w przyszłości.Jest znakomitym przewodnikiem zarówno dla samych artystów, jak i dla osób piszących o tańcu oraz zajmujących się jego propagowaniem – szczególnie w kontekście wzrastającej popularności tańca w kulturze współczesnej.

swiadomosc ruchu

Na taką książkę czekało nie tylko środowisko tancerzy i choreografów, krytycy i ogromna rzesza sympatyków tej, coraz lepiej rozpoznawalnej i coraz szerzej popularyzowanej, sztuki, czekali też studenci teatrologii, muzycy i performerzy, o badaczach, rodzącej się na naszych oczach, dziedziny akademickiej jaką jest performatyka nie wspominając. Zebrane przez Jadwigę Majewską, autorkę zaliczaną do najważniejszych krytyków tańca współczesnego w Polsce, artykuły układają się w przekonująco jednolitą, logicznie skomponowaną całość, której wartość poznawcza, tak historyczna jak i teoretyczna, wydaje się nie do przecenienia. Pozwoli ona nie tylko zapoznać się z najważniejszymi wypowiedziami teoretyków (a praktycznie „ojców założycieli”) tańca współczesnego, ale posłuży także wielu przyszłym adeptom sztuki, która w naszym kraju znajduje się obecnie w fazie niezwykle dynamicznego rozwoju. Prof. dr hab. Jacek Kopciński (fragment recenzji wydawniczej)

Wciąż mamy do odrobienia ogromne zaległości narosłe przez lata, kiedy taniec współczesny rozwijał się na świecie, a w Polsce był traktowany niemal jak ekscentryczne dziwactwo. Najważniejsza z tych zaległości to brak dostępu do polskich tłumaczeń podstawowych tekstów źródłowych.Tę właśnie zaległość proponuje nadrobić Jadwiga Majewska układając swoją antologię tekstów o tańcu współczesnym. Oparta na modelu anglosaskiego readera, gromadzi najważniejsze teksty poświęcone zagadnieniom tańca, pochodzące zarówno od samych artystów (wystąpienia programowe, wywiady), jak i od czołowych badaczy. Dzięki temu może stać się niezwykłe cenną pomocą w pracy dydaktycznej wszystkich podejmujących refleksję nie tylko nad tańcem, ale nad tymi aspektami kultury współczesnej, które związane są z badaniami ciała i ruchu. Prof. dr hab. Dariusz Kosiński (fragment recenzji wydawniczej)