Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


16.10.2016 - 06.11.2016
Studio Słodownia +3
Ben J.Riepe UUUUU(topia) REZYDENCJA

W rezydencji udział wezmą:

Laura Burgener
Lenah Flaig
Simon Hartmann
Karolina Kraczkowska
Aleksandra Osowicz
Weronika Pelczyńska
Sudeep Kumar Puthyiaparambath
Ben J. Riepe
Katarzyna Sitarz
Kathrina Wilke

UUUUU(topia) to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
goethe.de/swietujemy

utopia riepe 3 sm

W swojej twórczości niemiecki artysta Ben J. Riepe porusza się płynnie między choreografią i sztukami wizualnymi.

Choreografia jego projektów obejmuje o wiele więcej niż układ tańczących ciał. Sztuka jest tu zmysłowym przeżyciem, które ustanawiając empiryczną przestrzeń dla publiczności, umożliwia przede wszystkim rozpięte w czasie przeżycie i wspólną refleksję. Ben J. Riepe zawsze dąży do tego, aby umożliwić publiczności doświadczenie zbiorowe na poziomie niewerbalnym, poza poznaniem i dyskursem, a także do tego, aby estetycznie przełożyć na wspólną przestrzeń racjonalne konstrukcje, emocjonalne warstwy rzeczywistości oraz sposoby jej doświadczania i percepcji. Tekst, muzyka, obraz i doświadczenie, światło, przedmioty, ruch i przestrzeń utrzymywane są w pełnej napięć relacji, którą można badać i kształtować od nowa w ramach każdego projektu.

W poszukiwaniu przestrzeni zachęcających widza do pozostawania w nich, zapomnienia, wtopienia się w doświadczenie, Ben J. Riepe spędzi w Starym Browarze 3 tygodnie by razem z międzynarodowym gronem performerów wykreować w Studio Słodowni +3 performatywną instalację (pokazy 4,5.11.2016 roku)

utopia riepe 1 sm

„UUUUU(topia)” to przestrzeń naturalna jako przestrzeń sztuki i przestrzeń sztuki jako przestrzeń naturalna. Słodownia Starego Browaru, wraz z jej naturalnymi skojarzeniami ze sztuką, zostanie wypełniona zarówno przyrodą, jak i artystycznymi obiektami i ludzkim głosem. Atmosfera podlegać będzie choreograficznej kompozycji, nastroje poszczególnych miejsc - inscenizacji. Znajdująca się w bezpośrednim zasięgu i gotowa do użytku „przyroda” otwiera przestrzeń, w której pragnie się towarzystwa, w której rozkwitają estetyczne i merytoryczne pytania o zbiorowość i ucieleśnioną przestrzeń brzmienia. Źródła dźwięku i publiczność przemieszczają się w niemalże niedostrzegalny sposób ustanawiając wciąż nowe doświadczenia i stwarzając jednocześnie szansę na stworzenie ucieleśnionej zbiorowej świadomości . Gdzie jesteśmy i dokąd chcemy się udać? Artyści żonglują granicami sztuki oscylując nieustannie między formą wystawy-instalacji i spektaklu – w ten sposób powstaje przestrzeń będąca zarówno wizualnym krajobrazem, jak i wspólnym polem zmysłowego i ucieleśnionego doświadczenia artystów, performerów i publiczności. W wykreowanym w ten sposób kosmosie spotkań i doświadczeń ciało odgrywa rolę kluczową jako swoisty mikro-kosmos - miejsce i źródło brzmienia - i to właśnie w nim otwiera się tak naprawdę jednocześnie kolektywna i osobista przestrzeń – tytułowa „UUUUU(topia)” .

UUUUUtopia logo 3 PL