Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


20.06.2017 - 24.06.2017
Galeria Art Stations
THINK TANK CHOREOGRAFICZNY Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 2017

20-23.06
Galeria Art Stations +2

10-15.00
Nobody’s Business doing Nobody’s Dance.
Sesje w języku angielskim otwarte dla obserwatorów

16.00-19.00
Think Tank Choreograficzny myśli kolektywnie

23.06, 19:00 (90')
Studio Słodownia +3
walk+talk Poznań
Maria Stokłosa/Frédéric Gies
/spektakl w języku angielskim/

24.06, 19:00 (90')
Studio Słodownia +3
walk+talk Poznań
Alice Chauchat/Anna Nowicka
/spektakl w języku angielskim/

Think Tank Choreograficzny to projekt badawczy poświęcony praktykom, metodom i narzędziom rozwijanym na styku polskiej i międzynarodowej sceny tańca współczesnego, wykorzystujący formę wywiadu jako sposób wytwarzania wiedzy i jej upubliczniania. Jego celem jest przybliżanie działalności polskich choreografek i choreografów poprzez wspólne poddanie refleksji metod pracy, konceptów napędzających procesy twórcze, historii praktyk oraz kontekstów, w których pracują artyści.

Think Tank Choreograficzny jest zainteresowany tańcem jako kulturą wiedzy, w której informacje i umiejętności generowane są przede wszystkim w ciałach i przekazywane poprzez ciała. Wiedzy, która krąży między sceną, studio, galerią, muzeum, warsztatami, laboratoriami, oknami przeglądarek, dyskami komputerów oraz innymi przestrzeniami, w których choreografuje się i tańczy. Wiedzy z pierwszej i z drugiej ręki, która przekształca się migrując między ciałami i kontekstami. Wiedzy, którą czasami trudno przełożyć na słowa.

TTCH 02 www

W tym roku Think Tank Choreograficzny zagości w ramach programu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie, żeby rozszerzyć swoją działalność. Na pięć dni przeniesie się z sieci do przestrzeni Starego Browaru i stanie się tymczasowym instytutem badawczym. W centrum uwagi znajdą się nie spektakle, ale projekty nastawione na wytwarzanie i wymianę wiedzy poprzez taniec, a także dyskusja o sytuacji tej sztuki w Polsce.

Osoby zaangażowane w międzynarodową inicjatywę Nobody’s Business, które do Poznania przywiozą format wymiany praktyk w sztukach performatywnych – Nobody’s Dance, podkreślają, że taniec nie należy do nikogo. Nie sprowadza się do indywidualnych karier czy zamkniętych warsztatów. Jest dobrem wspólnym dzielonym przez jego użytkowników, którzy mogą go rozwijać i modyfikować jak oprogramowanie open source. Podczas czterodniowego spotkania, które odbędzie się w galerii Art Stations, choreografki i choreografowie z Polski oraz zagraniczni goście będą wspólnie ruszać się i myśleć. Sesje Nobody’s Dance traktowane są jak publikacje (akt czynienia czegoś publicznym), dlatego otwarte są dla obserwatorów z zewnątrz.

Ciału jako przestrzeni eksperymentu oraz spotkania rozmaitych wpływów przygląda się również walk+talk – format wykładu performatywnego zaproponowany w 2008 roku przez austriackiego choreografa i tancerza Philippa Gehmachera. Jednocześnie jest to cykl prac pod takim samym tytułem, który współtworzyło do tej pory ponad dwudziestu artystów z całego świata. W walk+talkach choreografki i choreografowie zaproszeni są do mówienia i ruszania się jednocześnie, a zarazem do opowiedzenia o swojej praktyce ruchowej oraz jej historii. W Poznaniu publiczność będzie miała okazję zobaczyć cztery nowe prace z tej serii, przygotowane przez Alice Chauchat – berlińską choreografkę, która zainicjowała wiele znanych platform wymiany wiedzy oraz struktur współpracy, jak everybody’s toolbox czy praticable, Frédérica Giesa – francuskiego choreografa mieszkającego w Sztokholmie, który swoje ostatnie poszukiwania poświęca muzyce techno oraz doświadczeniom z klubów i rave’ów, Annę Nowicką – mieszkającą w Berlinie polską choreografkę, która w pracy wykorzystuje marzenia senne oraz Marię Stokłosę – warszawską choreografkę i improwizatorkę od lat zaangażowaną w rozwój lokalnej sceny tańca eksperymentalnego.

Tym wydarzeniom towarzyszyć będzie cykl zamkniętych dla publiczności spotkań pod hasłem Think Tank Choreograficzny myśli kolektywnie, w których uczestniczyć będą przedstawiciele polskiej sceny tańca współczesnego oraz goście z zagranicy. Ich celem będzie rozmowa o kontekście, który kształtują twórcy tańca – możliwościach współpracy i samoorganizacji oraz relacjach z instytucjami i publicznością. Co udało się osiągnąć, a co jest jeszcze do zrobienia? Jakie rozwiązania są skuteczne i dlaczego? W jaki sposób z podobnymi problemami radzą sobie twórcy za granicą? Jakie mogą być spodziewane i niespodziewane scenariusze rozwoju choreografii i tańca w Polsce? Będzie to zarazem spotkanie założycielskie nieistniejącej organizacji, która ma stać się rzeczywistą platformą wymiany i rezerwuarem pomysłów na przyszłość.

Mateusz Szymanówka

Program Think Tank Choreograficzny jest rozwinięciem działań w ramach Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii 2016.

Więcej informacji o projekcie:
ttch.pl
facebook.com/thinktankchoreograficzny

malta 2017 logo ttch