Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


19.12.2017
ogłoszenie Kapituły Stypendium
Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii ogłoszenie Kapituły Stypendium

W dniu 7 grudnia 2017 roku Kapituła Stypendium badawczego Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii spośród 18 nadesłanych zgłoszeń zdecydowała się przyznać stypendium na 2018 rok pani Katarzynie Słobodzie na projekt „Choreografie uważności. Studia nad sposobami percepcji i odbioru tańca”.  

W swoim projekcie badawczym Katarzyna Słoboda zgłębia zagadnienie uważności w tworzeniu, jak i odbiorze tańca. Pozostając w bliskiej relacji z praktykami wybranych choreografek i choreografów, skupi się nie tylko na teoretycznych aspektach zagadnienia, ale również praktycznych sposobach pracy z percepcją i uważnością widzów. Efektem stypendium będą wywiady i teksty publikowane na portalu taniecPOLSKA.pl, opracowanie (i testowanie w praktyce) scenariusza  pospektaklowych rozmów z widzami i artystami, jak również docelowo - publikacja książkowa będąca finalizacją pracy doktorskiej podejmującej ten sam temat i powstającej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Katarzyna Słoboda - kuratorka, redaktorka, badaczka tańca. Doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie kuratorowała takie wystawy, jak m.in. Ćwiczenia z (re)produkcji (2013) (z Aleksandrą Jach, Magdaleną Ziółkowską), Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca (2013) (z Sonią Nieśpiałowską-Owczarek), Układy odniesienia. Choreografia w muzeum (2016) (z Mateuszem Szymanówką), Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności (2016). Współredagowała m.in. zbiór tekstów  Robert Morris. Uwagi o rzeźbie. Teksty (2010) oraz publikacje dedykowane sztuce tańca i choreografii:  Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca (2013) czy Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności (2017).

Katarzyna Sloboda fot. Jimmy Kowalski Harmony Art SM
fot. Jimmy Kowalski Harmony Art

STYPENDIUM BADAWCZE Z ZAKRESU WSPÓŁCZESNEJ CHOREOGRAFII
W 2015 roku, z okazji jubileusz 10-lecia Art Stations Foundation, po raz pierwszy dundacja Art Stations  przyznała stypendium badawcze z dziedziny szeroko pojętej choreografii ufundowane przez panią Grażynę Kulczyk. Podążając za mottem fundacji („Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!”) oraz w zgodzie z misją wspierania rozwoju polskiej choreografii, a także inspirując się towarzyszącą wszystkim działaniom pani Grażyny Kulczyk ideą 50/50 łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, coroczne stypendium - w wysokości 25.000 złotych (netto) - powstało by podkreślić wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci refleksję w tej dziedzinie. Stypendium jest wyrazem wiary, że rozwój w obszarze sztuki choreografii jest złożonym i długotrwałym procesem wymagającym systematycznego i kompleksowego wsparcia, a artystyczny postęp odbywa się na drodze eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji. Stypendium pragnie promować projekty badaczy i artystów, których praktyka w dużej mierze koncentruje się na tworzeniu dyskursu wokół sztuki choreografii,  gotowych do postrzegania sztuki choreografii w ciągle poszerzającym się kontekście otaczającej nas rzeczywistości artystycznej i społecznej, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w praktyce choreograficznej, jak i w refleksji teoretycznej, a zwłaszcza – w  trudnej sztuce komunikowania i upowszechniania wiedzy o współczesnej choreografii szerszej publiczności.

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością).