Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


12.12.2016
ogłoszenie Kapituły Stypendium
 
Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii ogłoszenie Kapituły Stypendium

Niniejszym informujemy, że w ramach konkursu o Stypendium Badawcze Grażyny Kluczyk na rok 2017 operator stypendium, fundacja Art Stations otrzymała  8 wniosków,  z czego 5 formalnie błędnych (skupiających się na działaniach prowadzących do produkcji spektaklu).

Po zapoznaniu się z  pozostałymi wnioskami, Kapituła Stypendium - Grażyna Kulczyk, fundator stypendium, Joanna Leśnierowska, kurator programu peformatywnego ASF, Maciej Struski, członek zarządu ASF - na posiedzeniu 30.11.2016 roku, zdecydowała się nie przyznać stypendium na 2017 rok, gdyż w jej opinii nadesłane projekty niedostatecznie odpowiadają założeniom merytorycznym programu.