Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Solo Projekt

Podstawową ideą programu Solo Projekt (którego pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku) jest wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego języka artystycznego. Program zakłada pomoc zwłaszcza tym, którzy gotowi są do podejmowania artystycznego ryzyka, jakie niesie ze sobą eksperymentowanie z własnym ciałem i poszukiwanie oryginalnej formy spektaklu. Stąd główny nacisk projektu położony został nie tyle na stworzenie produktu-spektaklu, ale na samym procesie twórczym, a młodzi artyści objęci tym programem wspierani są nie tylko produkcyjnie, ale i merytorycznie. Dzięki temu w ramach poprzednich edycji Solo Projektu powstało w Starym Browarze wiele solowych spektakli o zupełnie odmiennej estetyce, eksponujących indywidualne zainteresowania i osobowość każdego choreografa.

Program przeznaczony jest dla profesjonalnych tancerzy i początkujących choreografów, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”. Mottem projektu są słowa brytyjskiego choreografa Jonathana Burrowsa: „do stworzenia tańca potrzebne są dwie nogi, dwie ręce i przede wszystkim głowa”.

Do tej pory w ramach programu swoje spektakle stworzyli: Anita Wach, Janusz Orlik, Dominika Knapik, Konrad Szymański, Renata Piotrowska, Barbara Bujakowska & Marcin Janus, Tomasz Bazan, Karol Tymiński, Małgorzata Haduch, Ramona Nagabczyńska, Magdalena Przybysz, Aleksandra Borys, Anna Nowicka, Rafał Urbacki, Irena Lipińska, Iza Szostak, Aleksandra Ścibor, Marzena Krzemińska, Magda Ptasznik, Maria Zimpel, Agata Siniarska, Baska Gwóźdź i Korina Kordova.