Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


SOLO PROJEKT PLUS 2019

spp

solo projekt plus 2019

W 2006 roku fundacja Art Stations zainicjowała pierwszy w Polsce program rezydencyjny Solo Projekt, którego misją stało się wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego. W ciągu dotychczasowych edycji projektu wsparcie produkcyjne, promocyjne oraz opiekę merytoryczną w ramach Solo Projekt otrzymało już 33 artystów. Program przeznaczony jest dla artystów u progu choreograficznej kariery, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany ‘teatr tańca’. Szczególny nacisk w projekcie położony został na proces twórczy i artystyczny eksperyment z nadzieją na podjęcie przez rezydentów próby namysłu i dyskusji nad sztuką choreografii. Mottem programu są słowa angielskiego choreografa Jonathana Burrowsa, według którego do stworzenia tańca potrzebna jest „przede wszystkim głowa”, zachęcające młodych twórców do podejmowania artystycznego ryzyka i skupienia się na refleksji i (auto)refleksji oraz zadawaniu pytań o indywidualne postawy i strategie twórcze. Od 2015 roku program funkcjonuje w rozszerzonej formule PLUS umożliwiającej pracę nie tylko nad solami, ale także duetami i trio.

Opiekę artystyczną nad uczestnikami programu SOLO PROJEKT PLUS w roku 2019 sprawuje serbska choreografka Dalija Aćin Thelander.

dalija acin thelander sm

Dalija Aćin Thelander (Serbia) zajmuje się sztuką performatywną jako choreografka, twórczyni teatralna i animatorka kultury. Jej prace prezentowane były podczas wielu międzynarodowych festiwali, takich jak ImPulsTanz, Tanz im August, Les Particules, Perforations czy BITEF. W 2008 r. otrzymała pierwszą w historii Prix Jardin d’Europe za spektakl „Handle with great care” pokazywany podczas programu 8:tension na ImPulsTanz Festival w Wiedniu. Dąży do wzbogacenia koncepcji choreografii jako rozszerzonego ćwiczenia i skupia się na partycypacyjnej roli widzów, czego mogliśmy doświadczyć również w Poznaniu w ramach festiwalu Malta w 2013r.

Od kilku lat Dalija angażuje się w intensywne badania nad tańcem współczesnym dla dzieci i niemowląt i jest jedna z wiodących artystek tego nurtu w Europie. Jej spektakle dla najmłodszych były wielokrotnie nagradzane i pokazywane zarówno w Europie jak i w Azji (Japonia, Korea, Chiny, Indie). W Polsce mogliśmy podziwiać i doświadczać z dziećmi jej „Baby Space” dla najnajów oraz stworzonego razem z Keren Levi spektaklu „Up Side Down” – obu wyprodukowanych przez Art Stations Foundation. Dalija prowadziła także zajęcia z choreografii dla najmłodszych dedykowane polskim artystom oraz konsultowała artystycznie spektakl „Dookoła” Hanki Kaneckiej i Aleksandry Bożek-Muszyńskiej.

Dalija jest współzałożycielką i koordynatorką „Station, Service for Contemporary Dance” w Belgradzie oraz współzałożycielką Nomad Dance Academy, w ramach której była kuratorką i producentką licznych programów i produkcji. Jest również współtwórcą i jednym z kuratorów festiwalu sztuk performatywnych Kondenz w Belgradzie. Pracowała z wieloma reżyserami teatralnymi i zdobyła liczne nagrody za choreografie dla teatru dramatycznego. Od 2012 r. mieszka w Sztokholmie, gdzie pracuje jako artystka niezależna. W 2015 roku Dalija była opiekunem artystycznym programu Solo Projekt Plus – pod jej okiem powstały sola TOTAL Pawła Sakowicza oraz PARTYTURA Agnieszki Kryst. W ramach Alternatywnej Akademii Tańca 2018 Dalija dzieliła się swoja metodą rozpracowywania strategii choreograficznych dla przygotowania procesu twórczego spekaklu.