Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


SOLO PROJEKT PLUS 2018

spp

solo projekt plus 2018

W 2006 roku fundacja Art Stations Foundation zainicjowała pierwszy w Polsce program rezydencyjny SOLO PROJEKT, którego misją stało się wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego. Program przeznaczony jest dla artystów u progu choreograficznej kariery, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”, a szczególny nacisk położony tu został, zgodnie z ideą całego programu Stary Browar Nowy Taniec, na proces twórczy i artystyczny eksperyment z nadzieją na podjęcie przez rezydentów próby namysłu i dyskusji nad sztuką choreografii oraz/i poszukiwania dlań nowych środków scenicznej ekspresji. Mottem programu stały się słowa angielskiego choreografa Jonathana Burrowsa, według którego do stworzenia tańca potrzebna jest „przede wszystkim głowa”, zachęcające młodych twórców do podejmowania artystycznego ryzyka i skupienia się na refleksji i (auto)refleksji oraz poszukiwaniach formalnych i cielesnych.

Od 2015 roku formuła  SOLO PROJEKTu została poszerzona o możliwość zgłaszania do konkursu także duetów i trio. Jednak, podtrzymując jednocześnie podstawowe założenia programu oraz misję wspierania polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego (choreograficznego), PROGRAM NIE BĘDZIE PROMOWAŁ PRACY KOLEKTYWNEJ, WSPÓŁPRACY DWOJGA LUB TROJGA ARTYSTÓW, ANI PROJEKTÓW OPARTYCH W OSTATECZNEJ SCENICZNEJ FORMIE NA FORMULE OTWARTEJ GRUPOWEJ IMPROWIZACJI (nie wykluczając oczywiście improwizacji jako narzędzia w procesie twórczym).

Selekcja do programu odbywa się na podstawie nadesłanych zgłoszeń, a ostatecznego wyboru rezydentów dokonuje opiekun artystyczny i kurator programu podczas dwudniowego intensywnego warsztatu, na który zaproszeni są automatycznie wszyscy aplikujący do programu. W jegoramach kandydaci na rezydentów będą mogli zdobyć dodatkowe doświadczenie, zaprezentować i przedyskutować swój koncept z opiekunem artystycznym oraz sprawdzić swoje umiejętności i kreatywność, a tym samym wylegitymować się gotowością do podjęcia samodzielnej pracy w studio. Warsztat jest bezpłatny (podróż kandydatów do Poznania i zakwaterowanie we własnym zakresie). Wyniki selekcji zostaną ogłoszone bezpośrednio po warsztacie selekcyjnym.

Fundacja Art Stations zastrzega, że w ramach programu SPP 2018 podejmie się realizacji maksymalnie 3 projektów, ale o ostatecznej ilości rezydentów zadecyduje kurator i opiekun artystyczny po zapoznaniu się z wszystkimi propozycjami podczas warsztatu selekcyjnego.

Opiekę artystyczną nad uczestnikami programu SOLO PROJEKT PLUS w roku 2018 sprawować będzie niemiecki choreograf Peter Pleyer.

Peter Pleyer - Studiował taniec w Europejskim Centrum Rozwoju Tańca (EDDC) / Art Academy Arnhem, NL. Pracował jako tancerz i asystent choreografa z Yoshiko Chuma (NYC) i z Markiem Tompkinsem (Paryż). Od czasu studiów stale współpracuje z  Eszter Gal / Budapest. Od 2000 roku Peter mieszka i pracuje w Berlinie, gdzie oddaje się praktycznym i teoretycznym studiom nad tańcem. Peter pracuje często jako artystyczny coach i dramaturg oraz uczy na całym świecie (zwłaszcza nowych metod w treningu tanecznym i kompozycji, w których improwizacja odgrywa istotną rolę). Peter współtworzył także edukację taneczną z zakresu współczesnej choreografii w Berlinie. W latach 2007-14 był dyrektorem artystycznym festiwalu Tanztage Berlin, a w latach 2012 i 13 -  członkiem zespołu programującego Sophiensaele w Berlinie. Gościnnie wystąpił w spektaklach m.in. Keitha Hennessy'ego i Antonii Livingstone. Jego ostatnie prace to projekt Visible Undercurrent (2015), solo Ponderosa Trilogy (2015) oraz Cranky Bodies Dance Reset (2017). Peter wielokrotnie występował i uczył w Polsce, pracował jako dramaturg z Marysią Stokłosą, w 2010 roku był opiekunem artystycznym programu Solo Projekt, a w 2016 roku stworzył spektakl moving the mirror z udziałem polskich i berlińskich performerów.