Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


SOLO PROJEKT PLUS 2017

spp

W 2006 roku fundacja Art Stations Foundation zainicjowała pierwszy w Polsce program rezydencyjny SOLO PROJEKT, którego misją stało się wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego. Program przeznaczony jest dla artystów u progu choreograficznej kariery, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”, a szczególny nacisk położony tu został, zgodnie z ideą całego programu Stary Browar Nowy Taniec, na proces twórczy i artystyczny eksperyment z nadzieją na podjęcie przez rezydentów próby namysłu i dyskusji nad sztuką choreografii oraz/i poszukiwania dlań nowych środków scenicznej ekspresji. Mottem programu stały się słowa angielskiego choreografa Jonathana Burrowsa, według którego do stworzenia tańca potrzebna jest „przede wszystkim głowa”, zachęcające młodych twórców do podejmowania artystycznego ryzyka i skupienia się na refleksji i (auto)refleksji oraz poszukiwaniach formalnych i cielesnych.

W ciągu 11 dotychczasowych edycji projektu wsparcie produkcyjne, promocyjne oraz opiekę merytoryczną w ramach Solo Projekt otrzymało już 30 artystów. Od 2015 roku formuła Solo Projektu została poszerzona o możliwość zgłaszania do konkursu także duetów i trio. Jednak, podtrzymując jednocześnie podstawowe założenia programu oraz misję wspierania polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego (choreograficznego), program nie będzie promował pracy kolektywnej, współpracy dwojga lub trojga artystów ani projektów opartych w ostatecznej scenicznej formie na formule otwartej grupowej improwizacji  (nie wykluczając oczywiście improwizacji jako narzędzia w procesie twórczym).

Selekcja do programu odbywa się na podstawie nadesłanych zgłoszeń, a ostatecznego wyboru rezydentów dokonuje opiekun artystyczny i kurator programu podczas dwudniowego intensywnego warsztatu, na który zaproszeni są automatycznie wszyscy aplikujący do programu. W jego ramach kandydaci na rezydentów będą mogli zdobyć dodatkowe doświadczenie, zaprezentować i przedyskutować swój koncept z opiekunem artystycznym oraz sprawdzić swoje umiejętności i kreatywność, a tym samym wylegitymować się gotowością do podjęcia samodzielnej pracy w studio. Warsztat jest bezpłatny (podróż kandydatów do Poznania i zakwaterowanie we własnym zakresie). Wyniki selekcji zostaną ogłoszone bezpośrednio po warsztacie selekcyjnym.

Fundacja Art Stations zastrzega, że w ramach programu Solo Projekt Plus 2017 podejmie się realizacji maksymalnie 3 projektów, ale o ostatecznej ilości rezydentów zadecyduje kurator i opiekun artystyczny po zapoznaniu się z wszystkimi propozycjami podczas warsztatu selekcyjnego.

Opiekę artystyczną nad uczestnikami programu Solo Projekt Plus w roku 2017 sprawować będzie dramaturg Guy Cools.

Guy Cools, dramaturg tańca, profesor w Instytucie Badawczym Arts in Society w Tilburgu, NL, oraz gościnny profesor w Ghent University, BE. Pracował jako krytyk tańca, kurator i dramaturg z wieloma światowej sławy choreografami – m.in. z Koenem Augustijnen (BE), Sidi Larbi Cherkaoui (BE), Danièle Desnoyers (CA), Lią Haraki (CY), Akramem Khanem (UK), Arno Schuitemakerem (NL) i Stephanie Thiersch (DE). Jego ostatnie publikacje książkowe to The Ethics of Art: ecological turns in the performing arts (współedytowana z Pascal Gielen) (2014): In-between Dance Cultures: on the migratory artistic identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan (2015) oraz Imaginative Bodies: Dialogues in Performance Practices (2016). Guy Cools mieszka obecnie w Wiedniu.