Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


31.01.2017
23:59
deadline zgłoszeń

Aplikacje spełniające wymogi formalne opisane w projekcie należy wysyłać na adres e-mail: aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl
W tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek Solo Projekt Plus 2016

Solo Projekt Plus 2017 - konkurs na projekt spektaklu

solo projekt plus

Aplikacje należy przesyłać na
adres aplikacje@stary
browarnowytaniec.pl

nie później niż do 31 stycznia 2017 roku. W tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek Solo Projekt Plus 2017.

Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną do Joanny Leśnierowskiej, kuratorki programu: j.lesnierowska@artstations
foundation5050.com

 

KALENDARIUM

31 stycznia 2017
ostateczny termin składnia aplikacji


25/26 lutego 2017
warsztat selekcyjny

10-30 lipca 2017
rezydencje/próby (pierwszy set)

10-16 lipca 2017
obowiązkowe konsultacje z coachem

4-30 września 2017
rezydencje/próby (drugi set w stronę premiery)
obowiązkowo w Poznaniu od 18 września

30 września 2017
termin premier Solo Projekt Plus 2017

Opis w formacie PDF do pobrania TUTAJ

W 2006 roku fundacja Art Stations Foundation zainicjowała pierwszy w Polsce program rezydencyjny SOLO PROJEKT, którego misją stało się wspieranie polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego. Program przeznaczony jest dla artystów u progu choreograficznej kariery, których zainteresowania wychodzą poza tradycyjnie rozumiany „teatr tańca”, a szczególny nacisk położony tu został, zgodnie z ideą całego programu Stary Browar Nowy Taniec, na proces twórczy i artystyczny eksperyment z nadzieją na podjęcie przez rezydentów próby namysłu i dyskusji nad sztuką choreografii oraz/i poszukiwania dlań nowych środków scenicznej ekspresji. Mottem programu stały się słowa angielskiego choreografa Jonathana Burrowsa, według którego do stworzenia tańca potrzebna jest „przede wszystkim głowa”, zachęcające młodych twórców do podejmowania artystycznego ryzyka i skupienia się na refleksji i (auto)refleksji oraz poszukiwaniach formalnych i cielesnych.

W ciągu 11 dotychczasowych edycji projektu wsparcie produkcyjne, promocyjne oraz opiekę merytoryczną w ramach Solo Projekt otrzymało już 30 artystów. Od 2015 roku formuła Solo Projektu została poszerzona o możliwość zgłaszania do konkursu także duetów i trio. Jednak, podtrzymując jednocześnie podstawowe założenia programu oraz misję wspierania polskich twórców tańca w poszukiwaniach własnego, indywidualnego języka artystycznego (choreograficznego), program nie będzie promował pracy kolektywnej, współpracy dwojga lub trojga artystów ani projektów opartych w ostatecznej scenicznej formie na formule otwartej grupowej improwizacji  (nie wykluczając oczywiście improwizacji jako narzędzia w procesie twórczym).

Selekcja do programu odbywa się na podstawie nadesłanych zgłoszeń, a ostatecznego wyboru rezydentów dokonuje opiekun artystyczny i kurator programu podczas dwudniowego intensywnego warsztatu, na który zaproszeni są automatycznie wszyscy aplikujący do programu. W jego ramach kandydaci na rezydentów będą mogli zdobyć dodatkowe doświadczenie, zaprezentować i przedyskutować swój koncept z opiekunem artystycznym oraz sprawdzić swoje umiejętności i kreatywność, a tym samym wylegitymować się gotowością do podjęcia samodzielnej pracy w studio. Warsztat jest bezpłatny (podróż kandydatów do Poznania i zakwaterowanie we własnym zakresie). Wyniki selekcji zostaną ogłoszone bezpośrednio po warsztacie selekcyjnym.

Fundacja Art Stations zastrzega, że w ramach programu Solo Projekt Plus 2017 podejmie się realizacji maksymalnie 3 projektów, ale o ostatecznej ilości rezydentów zadecyduje kurator i opiekun artystyczny po zapoznaniu się z wszystkimi propozycjami podczas warsztatu selekcyjnego.

Opiekę artystyczną nad uczestnikami programu Solo Projekt Plus w roku 2017 sprawować będzie dramaturg Guy Cools.

Portraitguy2 sm

Guy Cools, dramaturg tańca, profesor w Instytucie Badawczym Arts in Society w Tilburgu, NL, oraz gościnny profesor w Ghent University, BE. Pracował jako krytyk tańca, kurator i dramaturg z wieloma światowej sławy choreografami – m.in. z Koenem Augustijnen (BE), Sidi Larbi Cherkaoui (BE), Danièle Desnoyers (CA), Lią Haraki (CY), Akramem Khanem (UK), Arno Schuitemakerem (NL) i Stephanie Thiersch (DE). Jego ostatnie publikacje książkowe to The Ethics of Art: ecological turns in the performing arts (współedytowana z Pascal Gielen) (2014): In-between Dance Cultures: on the migratory artistic identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan (2015) oraz Imaginative Bodies: Dialogues in Performance Practices (2016). Guy Cools mieszka obecnie w Wiedniu.

APLIKACJE
Aby starać się o udział w programie, należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną i w wersji angielskiej:
- wstępną koncepcję (nie dłuższego niż 30 minut) spektaklu (nie więcej niż 1 strona A4),
- CV z listem motywacyjnym
- materiały dotyczące wcześniejszego dorobku artystycznego kandydata (zawierające linki do rejestracji dotychczasowych jego prac choreograficznych).
Aplikacje nadesłane pocztą tradycyjną oraz/lub po polsku nie będą akceptowane.

Aplikacje należy nadesłać na adres: aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl
w tytule wiadomości musi znaleźć się nazwisko kandydata i dopisek Solo Projekt Plus 2017
deadline aplikacji mija 31 stycznia 2017 o godzinie 23:59
Warsztat selekcyjny odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2017.

W zależności od formatu proponowanego spektaklu, wyróżnieni artyści otrzymają w ramach programu:
6000,00zł netto dla spektaklu solowego
8000,00zł netto dla duetu
10000,00zł netto dla trio oraz
- przestrzeń do prób w wyznaczonych ramach czasowych (zaplanowane terminy pracy w 2017 roku w kalendarium poniżej),
- niezbędną profesjonalną pomoc techniczną i produkcyjną,
- wsparcie merytoryczne (dedykowany coaching),
- oraz przedpremierową promocję spektaklu,
jak również możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach Alternatywnej Akademii Tańca w 2017 roku (fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu do Poznania i zakwaterowania w czasie sesji AAT).

Art Stations Foundation dopuszcza uzupełnianie niezbędnego budżetu spektaklu także z innych źródeł. Artyści zachowują pełne prawa autorskie do spektaklu i swobodnego nim dysponowania po premierze. Szczegóły realizacji programu i wzajemnych zobowiązań będą ustalane szczegółowo (i regulowane odpowiednią umową) po ogłoszeniu wyników konkursu.

W ramach rezydencji, po uzgodnieniu z fundacją, dopuszcza się także by część prób do spektaklu odbywała się poza Starym Browarem; warunkiem wzięcia udziału w programie są minimum dwa tygodnie prób bezpośrednio przed premierą w Starym Browarze w Poznaniu oraz w ramach ustalonych z góry terminów konsultacji/pracy z opiekunem artystycznym – Fundacja nie jest w stanie zagwarantować przestrzeni do pracy poza ustalonymi na 2017 rok terminami (patrz kalendarium poniżej).

Wszelkie zapytania prosimy kierować do kuratora programu Joanny Leśnierowskiej na adres e-mail j.lesnierowska@artstationsfoundation5005.com