Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


30.04.2016
19:00
Espaço Cultural Barroquinha, Salvador de Bahia

Informacje o biletach na stronie internetowej festiwalu.

Maciej Kuźmiński Różnica i powtórzenie on tour: Salvador de Bahia

wykonanie
„Powtórzenie” – Agnieszka Bednarz, Daniela Komędera, Maciej Kuźmiński
„Różnica” – Maciej Kuźmiński

dramaturgia Adam Hypki

projekt scenografii i oświetlenia Michał Mackiewicz

technik oświetlenia Marta Seredyńska

projekt i wykonanie kostiumów Emil Wysocki

reżyser prób, asystent Tomasz Pomersbach

reżyseria dźwięku Michał Mackiewicz

produkcja Maria Górna, Alina Kubiak

Koprodukcja 18 Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca/ Centrum Kultury w Lublinie  i Macieja Kuźmińskiego

 

Prezentacja w ramach festiwalu VivaDanca w Salwadorze finansowana jest ze środków Instytutu Adama Mickiewicza i jest częścią Projektu: Yanka Rudzka.

culturepl logo

http://pl.maciejkuzminski.com/wp-content/uploads/2016/01/Difference-9.jpg

Różnica
Samoświadomość jednostki, świadomość kontynuacji i pozostawania sobą w zmieniających się warunkach życia to zespół wyobrażeń, uczuć, sądów, wspomnień i projekcji podmiotu, który odnosi się do siebie. Życie tworzy różnice i nawet jeśli istnieje „reprodukcja” to nigdy nie przebiega ona w sposób identyczny. Ja to ja, i ja istnieję tylko w jednym egzemplarzu.
1+1 = 11
Ale świat nie jest, świat się wydarza.
Tożsamość nie istnieje. Istnieje poszukiwanie.

Powtórzenie
respekt to powtórzenie
powtórzenie to respekt
respekt oznacza spojrzeć po raz drugi
spojrzeć po raz drugi oznacza negację pierwszego oglądu
jako niewystarczającego
powtórzenie musi obrócić się przeciwko wspomnieniu
bo to ten sam ruch skierowany w przeciwne strony
wspomnienie to przeszłość, powtórzenie to nadzieja
na odwrócenie losu
1+1 = 11
Wracamy tam, gdzie nigdy nie byliśmy.

Różnica i Powtórzenie
„Różnica” i „Powtórzenie” to dyptyk poruszający zagadnienia tożsamości ukazanej z dwóch perspektyw – jednostkowej i zbiorowej. Spektakle bezpośrednio nawiązują i czerpią z dzieł filozoficznych „Różnica i Powtórzenie” Gillesa Deleuze’a oraz „Powtórzenie” Sørena Kirkegaarda. Przedstawienia ukazują dwa odmienne podejścia do choreografii oraz są przeniesieniem na scenę dwóch języków ruchu rozwijanych od kilku lat przez autora – Dynamic Phrasing oraz pracy z podłogą.

http://pl.maciejkuzminski.com/wp-content/uploads/2016/01/Repetition-8-large.jpg

Maciej Kuźmiński ( ur. 1985 r.) debiutował jako choreograf w 2009 spektaklem ‘NIE ZBYT’, wyprodukowanym przez berlińską grupę Mumuki. Jednak dopiero w 2014 r. twórca został zauważony przez polskie i międzynarodowe środowisko, gdy jego spektakl ‘Room 40′, zrealizowany jako praca dyplomowa studiów MA Choreography w Londynie, zdobył jedną z najważniejszych nagród w kraju – nagrodę publiczności Polskiej Platformy Tańca 2014. W tym samym roku Kuźmiński odbył swoje pierwsze choreograficzne tourneé prezentując prace ‘Room 40′, ‘Maciej Kuźmiński’ oraz ‘Powtarzaj za mną’ ponad 20 razy m.in w Londynie, Belgradzie, Budapeszcie, Hanowerze, Krakowie, Warszawie i Lublinie, oraz zdobywając łącznie 4 nagrody za choreografię.
W pracy twórczej choreograf opracowuje i wykorzystuje własne metody – m.in. metodę pozyskiwania materiału ruchowego nazwaną Koszyk Zadań (ang. task basket), metody mapowania (ang. mind-mapping) czy zapisy choreograficzne. W procesie twórczym ważną postacią jest dramaturg Adam Hypki, z którym Kuźmiński tworzył dwie najważniejsze prace – ‘Room 40′ oraz ‘Różnicę i Powtórzenie’.

 

 

culturepl logo