Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


red. Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Słoboda Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy

Product unavailable

Książkę w promocyjnej  cenie 49zł plus koszty wysyłki można zakupić składając zamówienie na adres e-mail.
Regularna cena sprzedaży 69zł.

Redaktorki: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Słoboda (redaktorka prowadząca)
Autorzy/autorki: Michael Anker, Alain Badiou, Sally Banes, Curtis L. Carter, Zofia Maria Cielątkowska, Gilles Deleuze, Kai Van Eikels, Simone Forti, Susan Leigh Foster, Juliusz Grzybowski, Anna Halprin, Brian Holmes, Gabriela Karolczak, Jean-Luc Nancy, Cynthia J. Novack, Steve Paxton, Peggy Phelan, Yvonne Rainer, Nancy Stark Smith
Tłumaczki/tłumacze: Weronika Szczawińska, Piotr Juskowiak, Agnieszka Kowalczyk, Małgorzata Kwietniewska, Sława Lisiecka, Jadwiga Majewska, Paweł Pieniążek
Projekt/skład: Full Metal Jacket
Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi i autorzy
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-63820-11-4

Koszty przesyłki listowej:
polecony/ekonomiczny:  6zł
polecony/priorytet: 7,5zł

English version currently unavailable.

Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca to pierwsze w Polsce wydawnictwo poświęcone zagadnieniu improwizacji i jedno z nielicznych poświęconych zagadnieniom tańca współczesnego. Antologia dwudziestu pięciu tekstów (po raz pierwszy tłumaczonych na język polski  lub opracowanych na potrzeby publikacji) jest próbą ukazania problemu w sposób  wielowymiarowy, poprzez uwzględnienie kontekstu filozoficznego, kulturowego i społecznego.

improwizacja ksiazka muzeum

W książce znajdują się teksty performowane (Yvonne Rainer) i performatywne (Simone Forti czy Nancy Stark Smith). Steve Paxton i Sally Banes opisują działania Grand Union, którą traktujemy jako studium przypadku do zbadania zjawiska improwizacji grupowej. Susan Leigh Foster omawia zagadnienie społecznego-kulturowego kontekstu improwizacji tanecznej w Stanach Zjednoczonych. W książce uwzględnione zostały także teksty filozoficzne, które naświetlają fundamentalne aspekty improwizacji, takie jak uprzestrzennienie ciała, rozumianego nie jako narzędzie umysłu, ale jako ciało myślące (Jean-Luc Nancy) czy niepewność wpisaną w etyczną przestrzeń otwartości, w której decyzja pojawia się jako proces, a nie jako zgodność i stałość (Michael Anker). Postulat uznania intymnego charakteru za jedną z najważniejszych wartość sztuki XXI wieku postuluje Brian Holmes w Manifeście afektywistycznym, a Alain Badiou traktuje Taniec jako metaforę myślenia, podkreślając tym samym uwalniający wymiar tego ostatniego. Gilles Deleuze w tekście Co to jest akt twórczy? omawia istotę tworzenia jako zdolności do uosabiania, performowania i transponowania aktów oporu wobec zastanej rzeczywistości. Peggy Phelan w Ontologii performansu odkrywa w ulotności tej sztuki jej zdolność do sprzeciwiania się reprodukcji reprezentacji. Teksty zamówione do niniejszej publikacji uzupełniają powyższe rozważania omawiając takie problemy, jak percepcja i odczuwanie improwizacji (Gabriela Karolczak), trud próby i wypróbowywania (Juliusz Grzybowski), fenomenologiczny podmiot (Zofia Maria Cielątkowska), a także socjoekonomiczne narzędzia improwizacyjne (Kai Van Eikels).

Publikacja towarzysząca wystawie dofinansowana ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Programu Wydawniczego 2013.