Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


PREZENTACJE

Regularne prezentacje gościnnych spektakli zagranicznych oraz program "Co z tym tańcem?" prezentujący spektakle polskie starają się zarysować poznańskiej publiczności aktualną mapę tańca współczesnego i nazwać problemy, z jakimi borykają się na co dzień tancerze i choreografowie, a także rozpocząć dyskusję nad kondycją i przyszłością tańca współczesnego w Polsce.