Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


29.11.2017
ogłoszenie wyników
Poszerzanie pola - wyniki naboru do programu produkcyjnego ogłoszenie wyników

Wybrane zostały projekty w ramach choreograficznego programu produkcyjnego Nowego Teatru i Art Stations Foundation. 

27 listopada 2017 roku komisja w składzie: Joanna Leśnierowska – Przewodnicząca, Karolina Ochab, Katarzyna Tórz, Piotr Gruszczyński i Wojciech Ziemilski spośród trzydziestu siedmiu nadesłanych zgłoszeń wybrała do realizacji trzy – Anny Nowickiej, Pawła Sakowicza oraz Agaty Siniarskiej.

Dziękujemy za wszystkie przesłane projekty i zapraszamy na premiery w sezonie 2018/2019.

Anna Nowicka Photo Barbara Dietl SM

Anna Nowicka. Jej artystyczne poszukiwania skupiają się na relacji pomiędzy śniącym ciałem a ciałem tańczącym, a zwłaszcza na zagadnieniach ucieleśnienia, płynnej obecności i choreografii wyobrażonego. W ramach swojej praktyki zgłębia wielorakie perspektywy patrzenia oraz możliwości wykorzystania różnych punktów widzenia jako narzędzi do odkrywania i ujawniania wszelkich możliwych, z pozoru oku niedostępnych, obrazów. Choreografowanie postrzega jako nieustanne badanie związku i napięcia między praktyką, procesem twórczym a ich rezultatem. Studiuje na ostatnim roku studiów doktaranckich na PWSFTviT w Łodzi, jest praktykantką Saphire® practice w The School of Images, współtworzy www.dreamyourworld.org.

www.annanowicka.com

pawesakowiczfot.WitekOrskiDisturbedDasein SM

Paweł Sakowicz - choreograf i tancerz, absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz choreografii i performansu w London Contemporary Dance School. Pracuje z choreografami i artystami wizualnymi oraz jako choreograf przy spektaklach teatralnych. Został zaproszony do udziału w Polskiej Platformie Tańca w 2014 (Bernhard) i 2017 roku (TOTAL). Wyróżniony w 22 Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2015/2016), nominowany do Paszportów Polityki 2016 w kategorii „Teatr”. Stypendysta MKiDN, programów Art Stations Foundation i programu danceWEB 2017.

agata photo SM

Agata Siniarska pracuje w obszarze choreografii usytuowanej pomiędzy ciałem a przestrzenią, myślą a wyobraźnią, faktem a fikcją. Interesuje ją wiedza zakorzeniona w różnych porządkach myślowych, która nie stara się wyjaśniać, ale angażować. Agata jest współzałożycielką female trouble – kolektywu, którego działania oscylują wokół problematyki tożsamości, ciała, feminizmu, przyjemności, afirmacji i miłości. Jest także współautorką Pinpoint TV - artystycznego projektu badawczego w formacie internetowego programu telewizyjnego. Obecnie Agata skupia się na eksplorowaniu tańca jako cichego aktu zabijania.

http://cargocollective.com/agatasiniarska

Nowy Teatr logo SM