Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


POLSKA PLATFORMA TAŃCA 2012

polskaplatformatanca2012

Polska Platforma Tańca to organizowana w trybie biennalowym prezentacja osiągnięć polskiego tańca współczesnego. Jej głównym celem jest promocja najciekawszych spektakli jakie powstały w czasie ostatnich 2 lat od ostatniej edycji festiwalu, a głównym odbiorcą - grono międzynarodowych specjalistów tanecznych: dziennikarzy, kuratorów, dyrektorów festiwali i centrów tańca. Platforma jest też okazją do spotkania polskiego środowiska tanecznego i wymiany artystycznych doświadczeń oraz dyskusji nad stanem i przyszłością polskiej sztuki tanecznej.

W ciągu dwu poprzednich edycji imprezy w 2008 i 2010 roku pokazanych zostało blisko 30 polskich spektakli tańca. Tegoroczna platforma odbędzie się w Poznaniu w dniach 6-9 grudnia i zaprezentuje 12 produkcji wyłonionych spośród ponad 90 zgłoszeń przez platformowe eksperckie jury – niezależnego krytyka tańca Annę Królicę, redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr” Jacka Kopcińskiego oraz dyrektora artystycznego WP ZIMMER w Antwerpii Carine Meulders. Programowi głównemu towarzyszyć będą w tym roku także prezentacje w formie open studio, do których jurorzy zaprosili artystów, których praca i przyszłe projekty według ich przekonania mogą znaleźć zainteresowanie wśród zagranicznych gości.

Wierzymy, że Polska Platforma Tańca 2012 stanie się także jak zawsze miejscem dyskusji o sztuce tańca, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które zaowocują już wkrótce zwiększeniem obecności polskich artystów na arenach międzynarodowych.