Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


06.04.2014
deadline zgłoszeń
III edycja konkursu na projekt wizyty studyjnej w Filadelfii - deadline zgłoszeń

Deadline zgłoszeń: 06.04. 2013

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: taniec@imit.org.pl

Czas rezydencji: 2 tygodnie pomiędzy 19 września i 5 października 2014

Projekt możliwy dzięki wsparciu:
Live Arts Brewery, a program of the Philadelphia Live Arts Festival
www.livearts-fringe.org
Instytutu Polskiego w Nowym Yorku
www.polishculture-nyc.org

Aplikacje powinny zawierać:
- CV artystyczne
- materiały odnośnie dotychczasowych osiągnięć (nagrania fragmentów prac w formie linków do vimeo lub you tube)
- list motywacyjny zawierający także propozycje konkretnych celów/ potencjalnych osiągnięć wizyty studyjnej

Po raz trzeci Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk (Poznań) oraz Dance/USA Philadelphia zaprasza polskich choreografów na wizytę studyjną do Filadelfii zorganizowaną wokół wydarzeń festiwalu Live Arts/Philly Fringe Festival.

Projekt zakłada regularną, coroczną współpracę pomiędzy polskim i filadelfijskim środowiskiem tańc, a jego celem  jest  wspieranie rozwoju artystycznej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy dwoma ośrodkami i młodymi twórcami  poszukującymi własnej tanecznej  tożsamości.

Projekt jest manifestacją wiary, że sztuka choreografii nie ogranicza się do układania i egzekwowania kroków, ale jest złożonym i długotrwałym procesem dochodzenia do indywidualnego artystycznego  języka na drodze tanecznego  eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji oraz wymiany doświadczeń z artystami innych dziedzin. Program oferuje artystom obu krajów unikatową, nie zorientowaną na produkowanie spektaklu, okazję  do konfrontacji z lokalnym środowiskiem oraz przestrzeń do  podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad własnym procesem twórczym i poszukiwania inspiracji do dalszej pracy.

Osią wizyty polskich choreografów w USA jest możliwość pobytu w Filadelfii oraz udziału w  prestiżowym międzynarodowym Philadelphia Live Arts  Festival (wrzesień). Wizyta jest tez okazją do spotkania z lokalnym środowiskiem filadelfijskim oraz szansą na dyskutowanie o swojej własnej twórczej pracy w nowym kontekście.

Aplikacje do programu zostały ogłoszone jednocześnie w USA i w Polsce, co zaowocuje wyłonieniem czwórki artystów (po 2 z każdego kraju), którzy wezmą udział w programie.

W 2014 roku program oferuje: wizytę studyjną  w Filadelfii dla dwóch polskich choreografów oraz bilety na spektakle tańca w ramach Live Arts/Philly Fringe Festival, opcjonalnie (po ustaleniu z partnerem amerykańskim i w zależności od jego możliwości) studio do indywidualnej pracy oraz możliwość uczestniczenia w dostępnych zajęciach tanecznych w Filadelfii, dialog z lokalnym środowiskiem tańca, zakwaterowanie i wyżywienie.

Program przeznaczony jest dla choreografów z minimum kilkuletnim doświadczeniem pracy twórczej, zainteresowanych  wymianą artystycznych doświadczeń i idei, chcących rozwijać swoją praktykę  zarówno poprzez indywidualną pracę w studio, jak i kontakty z nowymi i różnorodnymi  środowiskami artystycznymi.