Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


19.06.2020 - 28.06.2020

Grand (Re)Union

Termin wydarzenia:
19-28.06.2020

Zespół:
Julia Asperska, Mateusz Fabiś, Natalia Gorzelańczyk, Marta Harasimowicz, Marta Keil, Łukasz Kędzierski, Joanna Leśnierowska, Julie Phelps, Peter Pleyer, Rivca Rubin

Wydarzenie w języku angielskim.

 

artstationsfoundation5050.com

counterpulse.org

movementresearch.org

tmuny.org

lime

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 2020
Grand (Re)Union

Grand (Re) Union to międzynarodowa i międzypokoleniowa konferencja performatywna w ramach programu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 2020. W ramach spotkania zainicjowanego przez Art Stations Foundation, i realizowanego wspólnie z CounterPulse w San Francisco oraz Movement Research w Nowym Yorku, pragniemy podążyć za silnym przekonaniem o konieczności porzucenia dotychczasowych sposobów działania oraz wykreować czas i przestrzeń dla pogłębionej refleksji nad bieżącymi wydarzeniami wokół nas. Nasze zgromadzenie to także odpowiedź na sytuację w wielu miejscach na świecie, gdzie na skutek postępującego ekstremizmu i polaryzacji dochodzi do kryzysu relacji międzyludzkich.

Grand (Re) Union podkreśla konieczność uwspólnotowienia - zjednoczenia w myśleniu i działaniu w obliczu rozpadającego się świata. Jednocześnie odwołuje się do historycznego momentu – do pierwszego horyzontalnego kolektywu improwizacyjnego Grand Union, powołanego w 1969 roku przez protagonistów nowojorskiego tańca post modern. Konferencja powraca do tego kluczowego rozdziału w historii choreografii, by przyjrzeć mu się krytycznie i poszerzyć wiedzę o różnorodności artystycznych i aktywistycznych tradycji, które już w przeszłości postulowały budowanie alternatywnych modeli przyszłości.

Dziesięciodniowe spotkanie praktyków/praktyczek, myślicieli/myślicielek, pisarzy/pisarek, badaczy/badaczek i publiczności będzie rozwijać, przekazywać i dokumentować wiedzę oraz praktyki wypracowywane przez dekady pracy choreograficznej. Poprzez wspólną praktykę, refleksję i dyskusję planujemy nakreślić mapę skutecznych sposobów poszerzenia istniejących ram działania (i stwarzania nowych!), które wykroczą poza dziedzinę tańca, a tym samym pozwolą nam zwrócić się ku bardziej i mniej oczywistym sojusznikom/sojuszniczkom i konspiratorom/konspiratorkom.

Dążymy do radykalnej solidarności, trans-dyscyplinarności oraz równościowych działań kolektywnych.

Chcemy na nowo utwierdzić się w przekonaniu, że skuteczny opór i trwała zmiana obecnego porządku świata wciąż są możliwe. Jesteśmy przekonani, że praktyki choreograficzne zapewniają alternatywne sposoby bycia oraz rozumienia świata, siebie nawzajem i naszej relacji z naturą. Naszym zadaniem i odpowiedzialnością jest wskazywanie drogi ku bardziej sprawiedliwym przyszłościom - zarówno dla jednostek, jak i całych społeczności. Tym samym Grand (Re) Union stawia kluczowe pytanie o to, w jaki sposób praktyki choreograficzne mogą przyczynić się do naprawy świata?

Grand (Re) Union zwraca uwagę na dwa obszary praktyk szczególnie istotnych dla wypracowania równościowej wizji świata. Pierwszy z nich to szerokie spektrum praktyk somatycznych, które w cyfrowych, bezcielesnych czasach na nowo łączą nas z doświadczeniem fizycznym, przywracając zarazem świadomość własnej cielesności która staje się wehikułem umożliwiającym pełną szacunku interakcję z innymi. Drugą praktyką jest improwizacja postrzegana jako przestrzeń odważnego i szeroko zakrojonego eksperymentowania, która bada i rozwija zdolność adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz uważnego współdziałania.

Mając na uwadze polityczny i wywrotowy potencjał realnego zgromadzenia, chcielibyśmy stworzyć przestrzeń i czas umożliwiające nam wszystkim doświadczanie rozmaitych sposobów bycia razem i wzajemnego wspierania się. Wyobrażamy sobie sympozjum jako miejsce, które wzmacnia nas w codziennych zmaganiach.

Grand (re) Union stanowi kulminację i zarazem ostatnie wydarzenie programu performatywnego Stary Browar Nowy Taniec. Ma formę zjazdu, który jest wyrazem uznania wobec artystek, artystów i badaczek oraz badaczy, które i którzy współkształtowali piętnastoletnią misję SNBT, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. To ukłon w stronę ich bezcennych idei, wiedzy i doświadczeń, którymi dzielili się z nami przez te lata i które przyczyniły się do rozwoju polskiej i wschodnio-europejskiej praktyki oraz refleksji choreograficznej. Wydarzenie zaowocuje książką, która udokumentuje nasze spotkanie i będzie, jak wierzymy, źródłem inspiracji na przyszłość.

ASF LOGO    CP Red    MR logo white on black STACKED    TMU LOGO