Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


21.10.2019 - 25.10.2019
Studio Słodownia +3
Peter Pleyer & Michiel Keuper Cranky Interventions ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA 2019

aat 2019 sm

21-25.10.2019

Peter Pleyer & Michiel Keuper
Cranky Interventions – taniec i sztuki wizualne w choreograficznym dialogu 

 pleyer

Dbając o nasze ciała i nasze środowisko tworzymy tożsamość zdolną sprostać wyzwaniom egzystowania we współczesnym świecie. Zmysły zyskują formę, łączą ziemię z otwartym niebem, wnętrze z zewnętrzem. Czynimy magię widzialną poprzez kształty i ruch oraz ich wzajemne relacje, poprzez obiekty i przestrzenie, które anektujemy; wspierając się nawzajem i oferując sobie wzajemnie przestrzeń, dbamy o to, by wydobyć z każdego to, co najlepsze. Ci, którzy nie boją się odmienności i chcą podjąć ryzyko fizycznego dzielenia się sobą w  tańcu, spotkają się, skonfrontują, będą rozmawiać, służyć sobie nawzajem i inspirować się wzajemnie, i łączyć w jeszcze nieznanych możliwościach, jakie tak powstały zespół oferuje przyszłości.

Tym, co mnie w tym momencie interesuje, to generowanie złożoności w ciele każdego tancerza oraz w grupie – złożoności, która nie tyle jest zawczasu skonstruowana, co  przejawia się w danym momencie." Będziemy pracować bliżej środka ciała, bliżej stawów będziemy wyprowadzać ruch ze zmysłowych doznań i z obserwacji otoczenia.  W dialogu ze sztuką wizualną otwierają się szerokie możliwości dla przyszłej praktyki i poszerzają dotychczasowe rozumienia zespołu i choreografii. (Peter Pleyer)

W ramach coachingu będziemy pracować z różnymi metodami improwizacji, praktykami stwarzającymi grupę oraz interwencjami pochodzącymi ze sztuk wizualnych (praca z obiektami i kostiumem). Dzięki współpracy z artystą i projektantem mody Michielem Keuperem, uczynimy naszą pracę  bardziej widoczną, i otworzymy się na możliwość konstruowania obrazów. W ramach tygodniowej sesji Michiel podzieli się także elementami swojego warsztatu "VISUAL IMPACT - Kolor Kształt Przestrzeń".

Zgłębimy wpływ jaki elementy wizualne mogą mieć na performans. Bliżej nieokreślony kostium czy rozbudowana scenografia ? – wszystko, co zaprezentujesz na scenie, wpłynie na percepcję widowni, nawet jeśli sam nie poświęcisz temu żadnej refleksji. Warsztat zaproponuje ćwiczenia mające na celu rozwinięcie świadomości przestrzeni, kształtu, kolorów i przedmiotów oraz wpływu jakie mają na naszą pracę. Skoncentrujemy się także na narzędziach kompozycyjnych i improwizacyjnych oraz sposobach ich integracji w procesie twórczym. (Michiel Keuper)

Coaching jest inspirowany projektem  „cranky bodies dance reset“, jaki odbył się jesienią 2017 w Sophiensaele, Berlin.