Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


06.09.2019
23:59
deadline zgłoszeń
Coaching z Heike Kuhlmann OGŁOSZENIE

sbnt15 www logo
Jubileusz
Stary Browar Nowy Taniec

Termin coachingu:
13 - 15.09.2019

Godziny warsztatów:
piątek (13.09)
16:00-19:30

sobota (14.09)
10:00-13:30 oraz 15:00-18:00

niedziela (15.09)
10:00-13:30 oraz 15:00-18:00

Deadline zgłoszeń:
06.09.2019

Koszt uczestnictwa:
100zł

Zgloszenia (z cv) prosimy przesyłać na adres:
dzieci@starybrowarnowytaniec.pl

fot.:
Norbert Mörchen

LOGO POZnan PL RGB PNG2

Projekt dofinansowany
z budżetu Miasta Poznania

Heike portret

Połączenie poprzez ruch, dotyk i zabawę - coaching dla profesjonalistów pracujących z dziećmi.

Naszym pierwszym językiem jest język ciała. Psychofizyczne podstawy tego, jak postrzegamy, reagujemy i zachowujemy się w świecie, są ustanowione w łonie matki i w naszym wczesnym dzieciństwie. Wcielone zrozumienie rozwoju ruchu z
pierwszych dwóch lat życia jest cennym zasobem dla każdego, kto pracuje z dziećmi – od momentu ich narodzin do czasu wczesnej dorosłości.

Trzydniowy coaching łączy w sobie kilka metod somatycznych (IBMT, BMC®, anatomia eksperymentalna, kontakt improwizacja, ruch autentyczny) z najnowszymi teoriami i badaniami nad rozwojem dziecka. Podejście somatyczne może zapewnić skuteczne i proste wsparcie niemowląt, dzieci i młodzieży, stojących przed różnorakimi wyzwaniami związanymi z uczeniem się, rozwojem lub regulacją emocji.

To krótkie szkolenie pozwoli uczestnikom zobaczyć jak podejście somatyczne wzmacnia ich świadomość ciała i ułatwia bycie w ciele. Podczas treningu uczestnicy poznają szereg ćwiczeń somatycznych opartych o rozwój poszczególnych części ciała w okresie prenatalnym i praktykować będą sekwencje ruchowe zgodne z wczesnym rozwojem niemowląt, co w konsekwencji stymuluje rozwój mózgu. Szkolenie będzie miało wymiar praktyczny i teoretyczny. Część praktyczna oparta będzie o poszukiwania doświadczeń poprzez odczuwanie, poruszanie się i dotyk.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z niemowlętami, dziećmi i młodzieżą w różnych kontekstach edukacyjnych, jak i związanych z opieką zdrowotną. Rozszerzy ono zarówno wiedzę artystów i trenerów działających w obszarze tańca, muzyki i teatru dla dzieci, jak i zainteresowanych rozwojem wzorców ruchowych pedagogów, pracowników socjalnych, położnych, doul, fizjoterapeutów, pielęgniarek pediatrycznych, nauczycieli czy psychologów.

Heike Kuhlmann
Tancerka, choreografka, pedagożka tańca, terapeutka ruchu somatycznego (SME/SMT). Z tańcem wiązana od czwartego roku życia, zaczynając od baletu. Na przestrzeni lat studiowała różnorodne formy ruchu i sztuki, koncentrując się na tańcu współczesnym i improwizacji kontaktowej (CI). Po studiach w zakresie ruchu klasycznego i nauk przyrodniczych uzyskała tytuł magistra choreografii / studiów performatywnych oraz dyplom z terapii integracyjnej (DIPL IBMT), koncentrując się
na metodzie BMC, ruchu autentycznym i psychologii somatycznej. Od 2010 roku przynależy do Global Water Dances Performances Collective w Berlinie, w ramach którego zaangażowana jest artystycznie oraz organizacyjnie w Global Water
Dances . W centrum jej zainteresowań leżą związki między sztuką a polityką, a także twórcze napięcia między sztuką, edukacją i terapią. Aspekty te eksploruje podczas regularnie prowadzonych zajęć dla kontakt improwizacji dla rodzin,
które uważa za doskonałe miejsce doświadczania niehierarchicznych spotkań. Prowadzi regularne kursy i warsztaty oraz jest częścią zespołu nauczycielskiego podstawowego szkolenia somatycznego w Somatic Academy Berlin.