Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


21.05.2017
23:59
deadline zgłoszeń
Alternatywna Akademia Tańca 2017 Coaching z Eszter Gál SKINNER RELEASING TECHNIQUE & IMPROWIZACJA W STRONĘ KOMPOZYCJI

Deadline nadsyłania zgłoszeń mija w niedzielę 21 maja 2017 roku do godz. 23:59

zgłoszenia wraz z profesjonalnym CV należy przesyłać na adres 
m.harasimowicz@artstations
foundation5050.com

w tytule zgłoszenia: AAT Gal
koszt uczestnictwa: 300zł
deadline zgłoszeń: 21 maja 2017, godzina 23:59

Coaching odbywać się będzie od 29 maja do 2 czerwca 2017 roku w Studio Słodownia +3, w Starym Browarze w Poznaniu.
Zakończony zostanie otwartym pokazem pracy uczestników warsztatu (czwartek 1 czerwca).

Eszter GAL

Każdy dzień warsztatu podzielony zostanie na 2 części. Pierwsza, poranna, skupi się na technice „Skinner Releasing Technique” (SRT) autorstwa Joan Skinner. Ta unikalna i pionierska metoda ćwiczenia ruchu w ciągu ostatnich czterdziestu lat stała się jedną z najważniejszych technik na scenie tańca współczesnego. Podczas ćwiczeń SRT można uwolnić się od tego, co nas powstrzymuje w naszym ciele oraz badać ruch i bycie wprawianym w ruch przez określony obraz (wyobrażenie), doświadczając głębszego stanu świadomości, w którym taniec i tancerz stają się jednym. Ćwiczenia te uczą nas świadomości i obserwacji w czasie rzeczywistym tego, co się wydarza. Obejmują one obrazowanie jako potężne narzędzie transformacji. SRT łączy rozwój techniczny z procesem twórczym i przybliża nas do prawdziwej wyjątkowości naszej jaźni.
Popołudniowa sesja poświęcona zostanie improwizacji (także kontaktowej) ujętej w ramy kompozycji. Ranne przygotowanie w postaci „releasing” może istotnie wspomóc badanie komunikacji za pomocą dotyku, poddawania się grawitacji oraz opadania i unoszenia się wraz z danym impulsem. Natomiast różnorodne metody „choreografii improwizacji” zaoferują nam wielorakie sposoby odnoszenia się do siebie nawzajem, do przestrzeni, czasu i synchronizacji oraz do powstających dzięki nim form. Wszystko to doprowadzi nas do idealnie zestrojonej, jednocześnie delikatnej i silnej, otwartej i żywo reagującej improwizacji, podczas której „przemówi” chwila.

Eszter Gál jest tancerką i pedagogiem na Uniwersytecie Sztuk Teatralnych i Filmowych w Budapeszcie. Jest również certyfikowaną nauczycielką „Skinner Releasing Technique”, współzałożycielką Artman MM Association (www.artman-hu) oraz członkinią i jedną z osób kierujących kompanią Tánceánia (od 2002 r.). Od ponad dwudziestu lat naucza, praktykuje i bada technikę „releasing” i improwizację oraz tworzy i wykonuje solowe i grupowe spektakle taneczne. Od 1998 r. prowadzi gościnne wykłady w ramach warsztatów mistrzowskich i międzynarodowych festiwali. Jest organizatorką ważnych krajowych i międzynarodowych wydarzeń i projektów (Kontakt Budapest International Improvisation Festival, ECITE, PORCH, Ponderosa Tanzland, IDOCDE i LEAP), a także współzałożycielką IDOCDE (www.idocde.net) oraz koordynatorką i badaczką w ramach finansowanego ze środków unijnych międzynarodowego projektu dokumentującego edukację w dziedzinie tańca współczesnego REFLEX EUROPE (2015-2018).