Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


14.04.2020 - 21.04.2020
Studio Słodownia +3
Agata Siniarska CHOREOGRAFIA FORENZYCZNA REZYDENCJA ARTYSTYCZNA

Rezydencja odwołana.

Termin rezydencji:
14.04-30.04.2020

fot.: Aïsha Mia Lethen Bird / ada Studio

REZ SINIARSKA SM

W proponowanym projekcie będę się skupiać na choreograficznym rekonstruowaniu procesów zmian klimatycznych, rozumianym jako czasowo i przestrzennie dynamiczny krajobraz śmierci. Poprzez użycie i przekształcenie taktyk, narzędzi oraz strategii pracy grupy Forensic Architecture, pragnę stworzyć forensic choreography/choreografię “forenzyczną” jako metodę pracy z archiwum, z perspektywy ciała/ruchu, przestrzeni, medium/zapośredniczenia. Jej trajektoria jest z jednej strony nieustannie powtarzana, z drugiej posiada status jednostkowy. Ciało jest tu medium, wejściem do archiwum, dającym widoczność temu, co domaga się uwidocznienia. Staje się tu zatem narzedziem uzewnetrzniającym pamięci zapomniane, historie nieopowiedziane choć brak mu zródłowego doświadczenia.

Praktyka cielesna w choreografii “forenzycznej” jest formą zapisywania, przechowywania i aktualizacji historii, poprzez jej różne doświadczania, nie tylko wzrokowe.

Pytania, jakie zamierzam postawić w trakcie pracy są następujące: Jak wymieranie może być zaadresowane poprzez ciało performerki? Czym jest wzajemne oddziaływanie tego co martwe i tego co żywe w choreografii forenzycznej?